Kiska hovoril so zástupcami miest a obcí o dôležitosti školstva

Kiska hovoril so zástupcami miest a obcí o dôležitosti školstva

Slovensko ako krajina bude môcť napredovať iba vtedy, ak ľudia uveria a uvidia, že sa k lepšiemu mení obec a mesto, v ktorom žijú. Prezident Andrej Kiska to povedal na novoročnom stretnutí s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska.

Andrej Kiska v príhovore pripomenul svoju vlaňajšiu reč na sneme združenia miest a obcí, v ktorej hovoril o potrebe rozumných pravidiel pre verejné obstarávanie. „Medzičasom sa viac vecí zmenilo, pričom tou najdôležitejšou zmenou bolo prijatie nového zákona o verejnom obstarávaní.Od jeho schválenia ubehol relatívne krátky čas na nejaké dôkladné hodnotenie. Ale som presvedčený, že bude veľmi dôležité, aby ste dávali vláde a parlamentu jasnú spätnú väzbu, či je tento zákon naozaj správnym krokom k zlepšeniu situácie.“

Prezident to považuje za dôležité aj preto, aby sa v nasledujúcich rokoch nezopakovala situácia, keď Slovensko vlastnou vinou nedokázalo vyčerpať miliardu eur z európskych fondov.

Andrej Kiska pred primátormi a starostami zopakoval, že Slovensko potrebuje významne pridať v oblasti vzdelávania na základných školách. „Viem, že ZMOS dlhodobo a aktívne diskutuje o financovaní základného školstva, o jeho rozvoji, apeluje na znižovanie byrokratického zaťaženia učiteľov a tlačí na zlepšovanie ich spoločenského postavenia. Rozumiem niekedy až frustrácii z toho, že mnohé kompetencie, ktoré vykonávate — vrátane tých v základom školstve— nie sú dostatočne kryté primeranými zdrojmi, čo vás často núti viac improvizovať, namiesto vytvárania priestoru na premyslené investície do zvyšovania kvality vzdelávania.“

Práve preto podľa vlastných slov zdôrazňuje, že situácia sa nezmení, kým neurobíme základné školstvo skutočnou prioritou Slovenska, našich vlád, ale aj celej našej spoločnosti.

„Chcel by som vás preto aj tu dnes podporiť v tom, aby ste svoje úsilie o lepšie školy ešte zvýšili, aby ste boli aktívni vo verejnej diskusii a naďalej prispievali k tlaku na skutočné riešenia. Pretože ďalší odklad si Slovensko nemôže dovoliť,“ povedal prezident.