Kiska na ocenení Vedec roka: Zlepšime podmienky

Kiska na ocenení Vedec roka: Zlepšime podmienky

Osobnosti vedy si prevzali ceny súťaže Vedec roka 2014, nad ktorou prevzal záštitu prezident Andrej Kiska. Prezident počas príhovoru na slávnostnom udeľovaní cien vyzdvihol prínos vedy a technológii pre krajinu.

„Pri podujatiach oslavujúcich výskum, vývoj a bádanie sa zvykne hovoriť, že sú príležitosťou pripomenúť, aby význam má pre nás všetkých kvalitná veda. A je to pravda. Je dôležité vyzdvihovať výnimočné výsledky,“ povedal Kiska s tým, že bez kvalitného výskumu by neboli inovatívne nápady. „Na druhej strane, táto nevyhnutnosť pripomínať si, akí dôležití sú pre nás špičkoví vedci a výskumníci, hovorí aj o tom, že na to štát a naša spoločnosť často zabúda. A aj to je pravda. Som si dobre vedomý, v akých podmienkach – v porovnaní s inými európskymi krajinami či Spojenými štátmi – často pracujete a tvoríte.“

Prezident poukázal na potrebu rozumnejšieho financovania vedy, lepšie prepojenie výskumu s praxou, fungujúci právny rámec na ochranu duševného vlastníctva a ďalšie problémy vrátane vzdelávania.

„Stretávam sa s vedcami a počúvam vaše názory a návrhy a ako prezident často upozorňujem na problémy, ktoré musí naša krajina v tejto oblasti riešiť. Nie o päť-desať rokov, ale dnes, v najbližšej budúcnosti.“

Fotografia: SAV

Vedec roka: Doc. Ing. Fedor Gömöry
Vedkyňa roka: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Osobnosť roka v oblasti technológií: Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Mladá osobnosť vedy: Ing. Ľubomír Švorc, PhD.