Kiska na stretnutí s Kažimírom podporil výzvu ekonómov

Kiska na stretnutí s Kažimírom podporil výzvu ekonómov

Výzvu ekonómov a analytikov „Najlepší z možných svetov – Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike“ v stredu podporil aj prezident Andrej Kiska na stretnutí s ministrom financií Petrom Kažimírom. Projekt Martina Filka, Štefana Kišša a Ľudovíta Ódora navrhuje systematicky monitorovať a hodnotiť efektívnosť výdavkov, investícií, politík a regulácií.

„Minister financií ma informoval, že vytvára [na tento projekt] silné kapacity vo svojom rezorte. A bude mať v tomto smere moju plnú podporu,“ povedal prezident. „Je dôležité zvýšiť tlak ministerstva financií na ostatné ministerstvá. Tlak kvality rozhodovania. Aby bolo každé jedno euro použité na jasný ciel a jasné výsledky.“

Prijatie Petra Kažimíra v Prezidentskom paláci prebehlo v rámci série stretnutí s novými členmi vlády v súvislosti s prípravou programového vyhlásenia vlády. Andrej Kiska a Peter Kažimír sa rozprávali aj o posunutí termínu vyrovnaného štátneho rozpočtu na rok 2020. Vláda pôvodne plánovala dosiahnuť tento cieľ v roku 2018. „Osobne to nepovažujem za dobrú správu, pretože je to ústup dobrých ambícií. O to dôležitejšia však teraz bude prísna kontrola verejných výdavkov a vôbec kvality toho, čo ľudia dostanú za svoje peniaze,“ zdôraznil prezident.

„Rezort financií patrí dlhodobo medzi naše najlepšie riadené ministerstvá s najsilnejšími odbornými kapacitami. A zvlášť tieto odborné kapacity bude naša krajina v najbližších štyroch rokoch nesmierne potrebovať,“ povedal Andrej Kiska.

Prezident tiež pripomenul svoje vyjadrenia po stretnutiach s ministrami školstva a zdravotníctva v zmysle, že tieto oblasti musia byť nielen politickou, ale aj finančnou prioritou tejto vlády. „Som presvedčený, že zlepšenie vzdelávania našich detí sa bez ďalších investícií nedá dosiahnuť. V prípade zdravotníctva je ale najdôležitejšie zastaviť plytvanie a nastaviť platbu nanovo, a preto som skutočne privítal informáciu ministra, že práve rezort zdravotníctva bude jeden z prvých, ktorý bude podrobený hĺbkovej analýze.“