Prezident Kiska navštívil v Mexiku inkubátor startupov

Prezident Kiska navštívil v Mexiku inkubátor startupov

Prezident Andrej Kiska počas svojej trojdňovej návštevy Mexika vystúpil na mexicko-slovenskom podnikateľskom fóre v hlavnom meste. Počas svojho prejavu niekoľkokrát podotkol, že drží palce mladým začínajúcim podnikateľom. Vyzval ich, aby sa nebáli nových vecí, výziev ani možných prehier.

Na fóre vystúpil aj minister hospodárstva Mexika Ildefonso Guajarda Villareal. Vyzdvihol strategickú polohu Slovenska a prirovnal ho k Mexiku, ktorého geografická poloha je podľa Villareala porovnateľne výhodná.

V pléne mexického Senátu neskôr Andrej Kiska vystúpil s príhovorom, ako prvý prezident Slovenskej republiky. Okrem iného v ňom povedal, že obe krajiny, Mexiko aj Slovensko, sú založené na hodnotách, slobode, demokracii a úcte k ľudským právam.

Andrej Kiska navštívil aj centrum Startup Mexico, z ktorého vzišlo už 100 firiem. Práve startupy sú podľa hlavy štátu správnou cestou k tomu, aby životná úroveň v krajinách rástla.

„Pre obe krajiny je dôležité podporovať inovácie, vytvárať podniky s vyššou pridanou hodnotou, ktoré dávajú novú energiu. Tu, v tomto inkubátore startupov vidieť, ako sa dá aby sa aj vláda zapojila do podpory začínajúcich podnikateľov. Človek, ktorý má akýkoľvek nápad, dostane na šesť mesiacov zadarmo priestor, dostane pomoc z pohľadu právneho, ekonomického, marketingového. Pomôžu tomu človeku na začiatku, keď sa často stráca.“

Viac k téme: