Kiska navštívil v Humennom talentovaných žiakov aj rómsku osadu

Kiska navštívil v Humennom talentovaných žiakov aj rómsku osadu

Prezident Andrej Kiska navštívil v utorok v rámci pracovného výjazdu mesto Humenné. S primátorkou diskutovali o tom, ako docieliť, aby aj tamojší obyvatelia pocítili ekonomický rast. Hovorili o nezamestnanosti, jej príčinách, ale aj o školstve a zdravotníctve. 

Prezident ocenil, že Humenné patrí k najlepšie hospodáriacim samosprávam: „Mesto pozitívne hospodári a je tu skutočne vidieť snahu nastavovať systém a jasné pravidlá vo všetkom."

Andrej Kiska navštívil v Humennom Základnú školu na Hrnčiarskej ulici, kde majú niekoľko špeciálnych tried pre talentované deti, a prišiel tiež na základnú školu s materskou školu v rómskej osade Podskalka. 

„Všetci sme si vedomí toho, že rómsky problém, alebo to, ako začleniť Rómov čo najlepšie do nášho bežného života, je otázkou vzdelania,“ povedal prezident na pôde školy v rómskej osade. Zdôraznil úlohu predškolskej prípravy a pripomenul, aké dôležité je vytvoriť podmienky na to, aby rómske deti vedeli jazyk pri nástupe do prvej triedy. „Som veľmi rád, že aj tu na tomto projekte vidieť, že táto práca má svoje úspechy,“ skonštatoval prezident v Podskalke.

Ako pozitívny príklad predškolskej prípravy spomenul prezident aj spojenú školu v Hrabušiciach. Podľa neho je práve takáto príprava rozhodujúca, ak chceme dosiahnuť, aby do desiatich rokov aj rómske deti dosahovali porovnateľné výsledky s ostatnými deťmi.

V rámci pracovného výjazdu do Humenného navštívil prezident Kiska aj najväčšieho zamestnávateľa v regióne – spoločnosť Mecom, ktorá sa zameriava na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov. S vedením firmy hovoril o zamestnanosti v regióne a o plánoch firmy do budúcnosti.

Na vojenskom cintoríne v Humennom si prezident uctil pamiatku obetí dvoch svetových vojen.

V závere pracovnej cesty navštívil prezident Ľubišu, rodnú obec Michala Kováča. Stretol sa s občanmi aj zástupcami miestnych obcí.