Kiska: Príbehy Spravodlivých medzi národmi sú inšpiráciou

Životné prostredie 
Kiska: Príbehy Spravodlivých medzi národmi sú inšpiráciou

Prezident Andrej Kiska sa v stredu zúčastnil na udeľovaní titulu Spravodliví medzi národmi.

„Je pre mňa cťou, že už po tretí raz môžem vysloviť vďaku všetkým, ktorí umožnili, aby sa takéto podujatie mohlo uskutočniť.

Vďaku pamätníku Jad Vašem v Jeruzaleme  za stromy vysadené v Aleji Spravodlivých, za mená vytesané v Múre cti. Za udržiavanie spomienky nielen na vyvražďovanie nevinných, ale aj na odvážne skutky tých, ktorí sa dokázali vzoprieť.

Chcem vysloviť vďaku všetkým Spravodlivým medzi národmi. Hoci sami neboli Židia, neodvrátili oči od utrpenia svojich židovských spoluobčanov, pomáhali im a zachránili ich pred záhubou.

A samozrejme, vďaku záchrancom, ktorí sa dnes pridružia k takmer 27 tisícom ďalších z vyše 50 krajín i k takmer 570 hrdinom zo Slovenska. Úžasným ľuďom,  ktorí odmietli barbarské zákony i prax nacizmu či fašizmu a v neľudských pomeroch konali dobro.

Keď si pripomíname utrpenie obetí fašistického a nacistického besnenia, neopísateľné hrôzy holokaustu, neveriacky premýšľame aj nad tým, kde sa v toľkých ľuďoch nabralo toľko zla a nenávisti. Je to bolestivá spomienka na to najhoršie, čo sa v človeku dokáže prebudiť.

Ale Spravodliví medzi národmi nám pripomínajú, že ľudia sú schopní úžasných činov aj v tých najhorších časoch. Že dobro dokáže premôcť strach zo smrti, obavy z udania neprajných susedov či kolaborantov, z prehliadok a razií nacistických hliadok. Niet silnejšieho posolstva solidarity, viery a nádeje, ako bolo ich každodenné hrdinstvo uprostred vojnových hrôz.

Dámy a páni,
toto posolstvo dnes počúvame nie iba ako spomienku na čoraz vzdialenejšiu minulosť. Žiaľ — zlo, ktoré sme už raz za cenu nesmierneho utrpenia a obetí porazili, ožíva znova. Pribúdajú prejavy, kde rozhorčenie prechádza do agresivity, kde zloba prerastá do nenávisti voči iným, či už jednotlivcom alebo celým skupinám ľudí, národom, národnostiam, náboženstvám. Čítame príspevky, ktoré posielajú ľudí do plynu. Extrémistické, antisemitské, otvorene fašistické prejavy dnes  zaznievajú z úst verejne činných osôb, dokonca poslancov parlamentu.

Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa ako spoločnosť zobudili a postavili sa jednoznačne a otvorene proti tomuto zlu.  Aj preto je také dôležité oceňovať ľudí, ktorí teraz rozšíria rady Spravodlivých medzi národmi a sprostredkovať verejnosti ich osudy. Ale našou povinnosťou je nielen spomínať a oceňovať hrdinské činy. Úlohou našej generácie je zabrániť tomu, aby zlo fašizmu a nacizmu spôsobilo ďalšie utrpenie. Iba tak bude naša pocta týmto hrdinom úprimná a ozajstná — ak urobíme všetko preto, aby sme nepotrebovali nových hrdinov, ako boli Spravodliví medzi národmi.

Skláňam sa v úcte pred ich činmi a verím, že ich príbehy môžu byť inšpiráciou pre všetkých našich občanov, ktorí vyznávajú hodnoty slušnosti, ľudskosti, tolerancie a kultúrnosti – a ktorí sú pripravení tieto hodnoty brániť.“