Kiska prijal francúzskeho prezidenta Macrona, hovorili o spoločnej Európe

Obrana a bezpečnosť
Kiska prijal francúzskeho prezidenta Macrona, hovorili o spoločnej Európe

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal v piatok prezidenta Francúzskej republiky Emmanuela Macrona na jeho prvej oficiálnej návšteve Slovenska.

Obaja prezidenti sa zhodli, že vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom sú veľmi dobré a priateľské. Spája nás spoločná história, ale aj členstvo v Európskej únii či Severoatlantickej aliancii. Francúzsko je pre Slovensko významný spojenec, ako aj investor a obchodný partner.

Andrej Kiska vyzdvihol Emmanuela Macrona ako politika s jasnou a silnou európskou víziou. Zdôraznil, že životným záujmom Slovenska je byť pevnou súčasťou Európskej únie. EÚ je pre Slovensko aj pre Európu riešením, nie problémom.

Obaja prezidenti sa zhodli, že delenie EÚ na nové a staré, alebo západné a východné štáty, je neakceptovateľné. Európska únia potrebuje predovšetkým dokončiť projekty, ktoré sme začali – Schengen, Eurozónu a spoločný trh. Andrej Kiska zdôraznil, že Slovensko chce byť súčasťou riešení, ako aj nových iniciatív, či už v oblasti digitálnej ekonomiky, prepravy, alebo európskej obrany. Je potrebné sa jasne vymedziť voči populistickým riešeniam. V oblasti migrácie prezident SR pripomenul, že jediným dobrým riešením je spolupráca, prekonávanie vzájomných rozdielov, solidarita, ale aj vzájomná empatia a porozumenie.

Francúzsky prezident ocenil Slovensko za jeho historické rozhodnutie stať sa členom Európskej únie, ako výraz jeho jasného hodnotového ukotvenia. Osobitne vyzdvihol, že Slovensko je v jadre EÚ – je súčasťou Schengenu aj Eurozóny. Poďakoval tiež za konštruktívne postoje a podporu Slovenska pri riešení otázok európskej prepravy, zdaňovania v digitálnej ekonomike, ale aj za aktívnu účasť v projektoch posilnenia európskej obrany.

Na záver rokovania Andrej Kiska pripomenul zložitú situáciu, v ktorej sa nachádza Ukrajina. Zopakoval argumenty proti realizácii projektu Nord Stream 2, ktorý je politický, nie ekonomický projekt. Vyjadril však aj záujem na dobrých vzťahoch s Ruskom. Tie sú však v súčasnosti, vzhľadom na jeho aktivity namierené proti viacerým členom EÚ, ťažko realizovateľné.