Kiska si uctil vojnových veteránov: Prekonali rozdiely pre slobodu a rovnosť

Kiska si uctil vojnových veteránov: Prekonali rozdiely pre slobodu a rovnosť

Prezident Andrej Kiska sa vo štvrtok, pri príležitosti 98. výročia ukončenia prvej svetovej vojny, zúčastnil v Prahe na slávnostnom koncerte Ústrednej hudby Armády ČR na počesť vojnových veteránov:

„Je pre mňa cťou a povinnosťou vzdať hold mnohým mužom a ženám v tejto sále. Mužom a ženám z generácie mojich rodičov, ale aj generácie našich starých rodičov a prastarých rodičov.

Mužom a ženám, legionárom a vojnovým veteránom, ktorí spoločne bojovali za slobodu našich dvoch národov. Ktorí bojovali v československom protinacistickom odboji. V Slovenskom národnom povstaní. V československej armáde v zahraničí. V protikomunistickom odboji.

Teda všetkým statočným, odvážnym a smelým ľuďom, ktorí stáli bok po boku v tragických aj hrdinských a významných obdobiach našich novodobých dejín. Vďaka ktorým sú a zostanú naše novodobé dejiny, dejiny Slovákov a Čechov, navždy spojené. Ktorým sme spoločne vďační. Vďaka ktorým tu dnes všetci sme slobodní a hrdí.

Tento deň, deň ukončenia prvej svetovej vojny,  nám pripomína, koľko nešťastia a utrpenia zažili národy Európy odvtedy, odkedy si pred 98 rokmi povedali, že už nikdy žiadne nešťastie a utrpenie nepripustia. A koľko obetí to stálo. Tento deň nám pripomína, koľko osobnej statočnosti odvtedy museli prejaviť aj ľudia oboch našich národov   na frontoch a odboji. Aby zas a znovu zodvihli zástavu slobody a nezávislosti, nádeje a ľudskej dôstojnosti.

Pri nedávnych oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici som položil otázku, čo by o dnešku povedali napríklad všetci tí aktívni, priami účastníci bojov, vojnoví veteráni nášho odboja. Pravdepodobne by sa na mnohých veciach nezhodli. Tak, ako sa na nich nezhodneme ani my.

Ale na jednom sa vtedy všetci zhodli. Prekonali aj najväčšie politické rozdiely, rozdiely ideologické a náboženské a zhodli sa na tom, že sloboda, rovnosť bez ohľadu na náboženstvo alebo rasu stoja nad všetkým. Že ľudské práva a ľudská dôstojnosť stoja nad všetkým – a sú aj našimi hodnotami. Ktoré budú brániť. Za ktoré položia aj život. Zhodli sa, že niet takých rozdielov medzi demokratmi, ktoré sú väčšie ako spoločný odpor proti agresii, neslobode, fašizmu, nacizmu, rasizmu, antisemitizmu a podobným ideológiám. Proti akejkoľvek totalitnej ideológii, na ktorej konci nie sú žiadni víťazi, len porazení. Vďaka týmto všetkým ľuďom aj vďaka vám, vojnovým veteránom, ktorí dnes sedíte tu dnes tu môžeme  byť a spomínať a ďakovať, ako slobodní a hrdí ľudia.

Môžeme mať, máme a budeme mať ako ľudia, ako občania našich krajín a našej Európy rozličné názory. Aj svoje osobitné problémy. Aj obavy a strachy. Ale najmenej, čo môžeme a musíme robiť, je zachovávať si citlivosť voči prejavom nevraživosti a nenávisti, ktoré si znovu nachádzajú miesto v našich spoločnostiach. Ale nemôžeme byť ľahostajní, nestačí sa prizerať, taktizovať, tolerovať a čakať,  čo sa stane.

Pretože svet sa mení. A máme pocit, že v poslednom čase sa svet mení pomaly každý mesiac. Ale ani strach, roztrpčenie, hnev alebo obyčajná únava z toho, že veci nejdú tak, ako by sme chceli, nás nesmú obrať o srdce a charakter. Teda o to, čo v sebe niesli československí, českí a slovenskí legionári a vojnoví veteráni mnohých generácií. Srdce a charakter vlastencov, Európanov, bojovníkov  za slobodu a ľudskú dôstojnosť.“

Foto: Kancelář prezidenta České republiky - Hana Brožková