Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Kiska: Súdnictvo čaká mimoriadne dôležité rozhodnutie

Spravodlivosť
Kiska: Súdnictvo čaká mimoriadne dôležité rozhodnutie

Prezident Andrej Kiska v stredu vystúpil s vyhlásením k aktuálnym otázkam v súdnictve:

„Budem dnes opäť hovoriť o téme, ktorú ako závažný problém vnímajú ľudia na Slovensku a ktorej sa venujem neustále od môjho nástupu do prezidentského úradu. Slovenské súdnictvo čaká tento týždeň mimoriadne dôležité rozhodnutie. Od neho závisí, či sami sudcovia dokážu postupne, premyslenými krokmi prispieť k tomu, aby sa situácia v slovenskej justícii trvalo a udržateľne zlepšovala.

Chcel by som preto povedať pár poznámok k etickému kódexu sudcov, o ktorom bude od zajtra rokovať Súdna rada. Zároveň sa vrátim k téme odvolávania sudcov nad 65 rokov. A na záver vás budem stručne informovať o situácii okolo menovania sudcov ústavného súdu.

Myslím si, že všetky tieto tri témy majú jednu vec spoločnú. Ukazujú, ako sa k problémom v justícii, k ochrane právneho štátu, a k pochybnostiam verejnosti o kvalite slovenského súdnictva stavajú a postavia najdôležitejšie inštitúcie slovenskej justície a ich reprezentanti.

Som presvedčený, že práve sudcovia - nielen pri svojom každodennom rozhodovaní, ale aj na základe rozhodnutí inštitúcie, ktorá ich reprezentuje - musia významne prispieť k obnoveniu dôvery ľudí vo fungovanie štátu a práva. Alebo, naopak, môžu zostať nedôveryhodným fenoménom spoločnosti a štátu. A takýmto spôsobom potvrdiť verejnosti, že niektoré personálne zmeny, ktoré sa v poslednom období udiali, boli len formálne a nepriniesli žiadnu novú kvalitu do hodnotenia sudcov a súdov.

Opakovane som verejne vyzval Súdnu radu, aby — tak ako to predpokladá a ukladá Ústava Slovenskej republiky — prijala účinné, zrozumiteľné a vymáhateľné zásady sudcovskej etiky. Pričom by som rád opäť položil dôraz na slová „účinné, zrozumiteľné a vymáhateľné“. V situácii, v akej sa slovenské súdnictvo nachádza, nestačí prijať hocijaký etický kódex — len aby sa formálne naplnila litera ústavy a zákona a načas umlčali hlasy, ktoré volajú po lepšej vnútornej regulácii morálnych požiadaviek na sudcovský stav.

Bol som informovaný, že Súdna rada sa má etickým kódexom zaoberať zajtra, alebo pozajtra. Pričom existujú dva návrhy. Jeden stručnejší a všeobecnejší a druhý rozsiahlejší a podrobnejší. Chcem povedať môj názor. Osobne sa domnievam, že práve rozsiahlejší a podrobnejší etický kódex bude užitočnejší nielen pre sudcov, ale aj pre verejnosť. Taký etický kódex, ktorý na jednej strane ochráni sudcov pred svojvôľou zvnútra súdnictva, ako sa to stávalo v minulosti. A naopak, bude definovať konkrétne pravidlá a situácie, ktoré sú porušením sudcovskej etiky. A bude ich kontrolovať a vykladať jedna rešpektovaná etická komisia. Pokiaľ som správne informovaný, tak takýto rozsiahlejší a podrobnejší etický kódex podporila aj dôležitá autorita: sudcovská rada Najvyššieho súdu, a to jednomyseľne.

Súdnictvo musí byť nezávislé. Práve preto sami sudcovia potrebujú účinný nástroj na to, aby dokázali poukázať na tých, ktorí sa princípmi etiky odmietajú riadiť, robia ich profesii zlé meno a sú príčinou obrovskej nedôvery verejnosti k súdnictvu. Držím preto palce Súdnej rade, aby sa správne rozhodla a využila šancu na zlepšenie situácie v justícii.

Tento rok som viackrát informoval verejnosť, ako budem postupovať pri odvolávaní sudcov po dovŕšení veku 65 rokov. Snažil som sa, aby tento postup bol transparentný a zároveň dal dostatok času predsedom súdov, aby odvolávanie nenarušilo rozvrh práce a fungovanie súdov. Opakovane som o tom hovoril s predsedníčkou Súdnej rady. Požiadal som ju, aby si Súdna rada splnila ústavnú povinnosť, ktorú v minulosti ignorovala, a predložila prezidentovi zoznam všetkých sudcov na odvolanie. Tak ako to Súdnej rade ukladá Ústava a zákon.

Žiaľ, Súdna rada naďalej porušuje Ústavu Slovenskej republiky ako aj príslušný zákon o sudcoch. Naposledy doručila do kancelárie prezidenta návrh na odvolanie 8 sudcov zo zoznamu 50 sudcov, o ktorých rokovala. Takýto postup väčšiny v Súdnej rade nielenže nemá oporu v Ústave a v zákone o sudcoch, ale — a to podčiarknem — Súdna rada fakticky mení svoju povinnosť navrhnúť sudcov na odvolanie na svoje právo tak urobiť.

Myslím si, že by si toto protiústavné a protizákonné konanie väčšiny v Súdnej rade mali všimnúť vláda a parlament, ktorých nominanti sa takto správajú. Rovnako by si takýto prístup volených členov Súdnej rady mali všimnúť všetky sudkyne a všetci sudcovia. V budúcom roku budú znovu voliť svojich zástupcov v Súdnej rade. Bolo by vhodné, ak by zvolili takých zástupcov, pre ktorých úcta k Ústave a k zákonom bude neprekročiteľnou hranicou pri plnení povinností v Súdnej rade.

Ako viete, v septembri som požiadal poslankyne a poslancov parlamentu, aby sa tento citlivý problém vyriešil jednoduchou novelou ústavy. Navrhol som, aby po dovŕšení určitého veku zanikla funkcia sudcovi automaticky. Dostalo sa mi vysvetlenia, že do konca volebného obdobia súčasného parlamentu zostáva príliš málo času a ústava by sa nemala meniť narýchlo. Medzičasom ale parlament ústavu narýchlo novelizoval, čo bola príležitosť vyriešiť aj problém odvolávania sudcov. Nestalo sa tak a neviem si to vysvetliť inak, ako neochotou väčšiny v národnej rade riešiť situáciu v súdnictve.

Vážené dámy, vážení páni,

chcem vás na záver informovať, že koncom minulého týždňa mi bolo doručené rozhodnutie väčšiny pléna Ústavného súdu, ktorá sa odmietla zaoberať mojim návrhom na výklad ústavy ohľadne menovania sudcov Ústavného súdu. Väčšina pléna tak odmietla raz a navždy vyriešiť spor, ktorý existuje medzi prezidentom a Národnou radou Slovenskej republiky.

Dnes k tomuto rozhodnutiu poviem iba toľko: je šokujúce, keď Ústavný súd rezignuje na jednu zo svojich základných úloh v demokratickom právnom štáte. Tou je výklad ústavy a riešenie sporov medzi ústavnými orgánmi. Potvrdzujú to aj pripojené nesúhlasné stanoviská štyroch sudcov Ústavného súdu.

Vzniknutú situáciu analyzujem a v priebehu najbližších týždňov oznámim svoj ďalší postup. Chcem však ubezpečiť verejnosť, že budem postupovať plne v súlade so všetkými doterajšími rozhodnutiami pléna Ústavného súdu, tak ako boli publikované v Zbierke zákonov, a preto sú aj pre prezidenta záväzné.“