Kiska vetoval protimnožiteľský zákon: Postihol by slušných chovateľov

Kiska vetoval protimnožiteľský zákon: Postihol by slušných chovateľov

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky tzv. protimnožiteľský zákon a navrhol, aby ho parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok.

Prezident v rozhodnutí ocenil snahu predkladateľov tohto zákona zaviesť reguláciu činností tzv. množiteľov psov z dôvodu, že v Slovenskej republike je veľmi rozšírené nekontrolované množenie psov s cieľom predaja šteniat, a to najmä do zahraničia.

Hlava štátu je však zároveň presvedčená, že schválená právna úprava nerieši tieto problémy vhodným spôsobom a neprinesie očakávané zlepšenie v tejto oblasti. Schválený zákon sa totiž negatívne dotkne veľkej skupiny poctivých chovateľov psov, ktorí pri predaji čo i len jedného šteňaťa zo svojho chovu budú povinní si založiť živnosť. V tejto súvislosti Andrej Kiska uviedol, že „regulácia zákonodarcom namierená na nekalú činnosť tzv. množiteľov psov postihne aj slušných chovateľov, ktorí chovajú psov ako svoju záľubu a predaj šteniat pre nich nepredstavuje sústavnú činnosť a zdroj pravidelného zisku“.  

Určite nezamýšľaným negatívnym dôsledkom schválenej právnej úpravy je aj to, že ustanovenie regulovaného chovu psov za podnikanie by znemožnilo veľkej skupine zamestnancov (napr. úradníci, policajti, vojaci) vykonať odplatný prevod šteniat do vlastníctva inej osoby, pretože tieto osoby majú zo zákona zakázané podnikať.

Ďalším vážnym nedostatkom je aj skutočnosť, že možno očakávať, že schválený zákon nebude v praxi dostatočne efektívnym nástrojom pri boji proti tzv. množiteľom psov (napr. prostredníctvom jeho obchádzania formou darovania šteniat).

Prezident Slovenskej republiky v závere svojho rozhodnutia privítal ambíciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložiť v roku 2017 do legislatívneho procesu novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorá by mala problémy nastolené schváleným zákonom riešiť komplexne.

Vrátenie zákona - regulovaný chov psov