Kiska vymenoval 15 sudcov, aj s exekučnou agendou

Spravodlivosť
Kiska vymenoval 15 sudcov, aj s exekučnou agendou

Prezident Andrej Kiska vymenoval v stredu v Prezidentskom paláci 15 nových sudkýň a sudcov bez časového obmedzenia, medzi nimi aj päť sudkýň a sudcov na Okresný súd Banská Bystrica, vykonávajúci exekučnú agendu.

„Zložením Ústavou Slovenskej republiky predpísaného sľubu ste sa ujali funkcií sudkýň a sudcov všeobecných súdov našej krajiny. Od tejto chvíle aj od Vás – od každej jednej a každého jedného z Vás jednotlivo – závisí, čo sloboda a demokracia, ale najmä rovnosť a spravodlivosť znamenajú a budú znamenať. V bežnom, každodennom živote všetkých našich občanov, a nielen tých, s ktorými sa vo vašich nových funkciách stretnete.

Od každého Vášho rozhodnutia bude teraz závisieť, v akej miere a s akou schopnosťou vynucovať si spoločne dohodnuté pravidlá budú platiť na Slovensku princípy právneho štátu. Pretože bez fungujúceho a efektívneho právneho štátu niet spravodlivosti. Ale ani dôvery v našu schopnosť, a schopnosť štátu riešiť možné spory a riešiť ich stále lepšie a spravodlivejšie.

Preto verím, že všetky Vaše budúce rozhodnutia budú v prvom rade zákonné, nespochybniteľné a spravodlivé; ale že budú aj predvídateľné, čitateľné a zrozumiteľné. Teda presne také, aké od Vás občania Slovenskej republiky – ktorí vám zverili aj túto právomoc – opodstatnene očakávajú. A také, ktoré v prípade, že si to verejný záujem vyžiada, budete vedieť odôvodniť, vysvetliť a obhájiť.

Pretože – a pripomínam to pri rovnakej príležitosti zakaždým – veľmi záleží aj na vašej schopnosti vecne, slušne a trpezlivo komunikovať s verejnosťou, vaším najprísnejším kritikom a sudcom. A práve preto, že verejnosti je potrebné túto kontrolu umožniť, váha vašich argumentov musí byť dôveryhodným náprotivkom aj tým najsubjektívnejším pocitom nespravodlivosti.

Zdôrazňujem to preto, že nejde „len“ o dôveryhodnosť súdnictva či justície, ktorá je dlhodobo nízka. Ide, totižto, predovšetkým o dôveru spoločnosti v to, že sme si v nej všetci rovní pred zákonom bez ohľadu na to, aké má každý z nás postavenie či majetok. Že aj slabým a možno bezbranným vieme poskytnúť rovnakú ochranu, a že každý z nás sa môže v primeranom čase domôcť svojich práv a oprávnených nárokov.

Aj preto budem pozorne a s vierou v dobré rozhodnutia sledovať kroky novej predsedníčky Súdnej rady, ktorej mi dovoľte týmto verejne zablahoželať k zvoleniu. A vyjadriť presvedčenie, že náš pracovný vzťah bude rovnako konštruktívny a priateľský ako s jej predchodkyňou vo funkcii.

Rovnako ako budem dôsledne a so záujmom sledovať, ako sa darí Vám, ktorým na Okresnom súde v Banskej Bystrici pripadne agenda exekúcií. Zložitá, rozsiahla a citlivá agenda, do ktorej potrebujeme vniesť toľko potrebnú rovnováhu a férovosť. Ak sa nemýlim, všetky na to určené miesta sudcov na banskobystrickom okresnom súde by mali byť (týmto) obsadené, a to spolu s platným zákonom vytvára predpoklady na to, aby sa začal napĺňať pravý zmysel a účel týchto zmien vo výkone exekúcií a súdnictva.

Na záver mi dovoľte všetkým Vám zaželať mnoho síl, dostatok energie a trpezlivosti, ale predovšetkým toľko motivácie, koľko pre dobré rozhodnutia v prospech nás všetkých tu, na Slovensku, potrebujeme. Ďakujem.“

SUDCA/SUDKYŇAPÔSOBISKO
Linda AnovčinováOkresný súd Trnava
Jaroslava GederováOkresný súd Lučenec
Ivana HauerlandováOkresný súd Trnava
Marian HoffmannKrajský súd Prešov
Miroslava HudecováOkresný súd Banská Bystrica
Vladimír HudzíkOkresný súd Banská Bystrica
Eva KreslOkresný súd Bratislava I.
Júlia MalegováOkresný súd Košice II.
Katarína ManiačkováOkresný súd Galanta
Martina MochnáčováOkresný súd Liptovský Mikuláš
Kamila NagyováOkresný súd Trnava
Stanislava NoskováOkresný súd Rimavská Sobota
Martin RusnákováOkresný súd Banská Bystrica
Katarína ŠvecováOkresný súd Banská Bystrica
Zuzana TomašovičováOkresný súd Banská Bystrica