Kiska vymenoval 23 sudcov, apeloval na dobrú voľbu členov Súdnej rady

Spravodlivosť
Kiska vymenoval 23 sudcov, apeloval na dobrú voľbu členov Súdnej rady

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok vymenoval 23 nových sudcov bez časového obmedzenia:

„Ako nové sudkyne a noví sudcovia Slovenskej republiky máte od dnešného dňa vo vlastných rukách veľkú moc a veľkú zodpovednosť. Ale najmä veľký záväzok k ľuďom na Slovensku, ktorí túto moc do vašich rúk zverili. Stali ste sa pre nich tvárami, ktoré budú v súdnych sieňach reprezentovať spravodlivosť, posilňovať právny štát a garantovať rovnosť pred zákonom. Samozrejme, vaša autorita bude v prvom rade postavená na kvalitných nezávislých, nestranných, poctivých individuálnych rozhodnutiach.

Štát sa môže považovať za právny len vtedy, ak dokáže chrániť práva každého človeka, ktorý sa spolieha na jeho pevné princípy a účinný výkon spravodlivosti. Získali ste však moc nielen súdiť a rozhodovať spory, ale aj moc ovplyvňovať dôveru verejnosti v spravodlivosť, vo férovú spoločnosť, v schopnosť štátu trestať bez výnimky všetkých, čo porušujú pravidlá. 

Želám vám úspešnú kariéru na súdoch, na ktorých budete pôsobiť. Verím, že sa na vašich nových pôsobiskách stanete prirodzenými osobnosťami pri ochrane práva a spravodlivosti. Naša krajina to veľmi potrebuje. Pretože žiaden štát nemôže dobre fungovať a žiadna spoločnosť nemôže držať pokope bez základnej dôvery v demokratickú politiku, ani bez základnej dôvery v autoritu práva a morálku súdnej moci.

Je pred vami množstvo práce. Slovenská justícia sa, žiaľ, nevie dostať zo začarovaného kruhu hlbokej nedôvery verejnosti — ktorá je nepochybne aj dôsledkom širšej nedôvery ľudí v systém spravodlivosti, fungovanie štátu a jeho inštitúcií na Slovensku. Myslím si, že by pre našu spoločnosť bolo veľkým nešťastím, keby ani vaša nová generácia sudkýň a sudcov nenašla spôsob, ako pohľad verejnosti na prácu slovenských súdov zmeniť. Vyžaduje si to však od vás byť aj generáciou otvorených, trpezlivých, s pokorou a rešpektom k občanom komunikujúcich profesionálov.

Pred pár týždňami som pri menovaní vašich kolegov využil príležitosť, aby som pripomenul zodpovednosť všetkých sudkýň a sudcov na Slovensku za dôsledné vynucovanie štandardov profesionality, etiky a morálky naprieč celým našim súdnictvom. Zodpovednosť všetkých sudkýň a sudcov za to, ako sa postavíte k individuálnym zlyhaniam vašich kolegov — bez ohľadu na to, či ide o začínajúceho sudcu v okresnom meste, alebo o najmocnejšie a najvplyvnejšie postavy slovenskej justície. Ale aj zodpovednosť za to, kto je reprezentantom slovenskej justície na najviditeľnejších a najdôležitejších miestach. Pretože — tak ako som povedal pred mesiacom vašim kolegyniam a kolegom — dôvera je postavená aj na symboloch a ľuďoch.

Preto dnes zopakujem moju výzvu, aby som pripomenul udalosť roka v slovenskej justícii, ktorá nás čaká už budúci týždeň. Sudkyne a sudcovia, už aj vy budete voliť nových zástupcov v Súdnej rade, najvyššej ústavnej inštitúcii všeobecného súdnictva. Budete si vyberať ľudí, ktorí vás budú reprezentovať aj smerom k verejnosti. Podľa ich konania, správania sa, podľa ich rozhodnutí v Súdnej rade, podľa ich rešpektu k zákonom a pravidlám bude verejnosť na Slovensku posudzovať vás všetkých, vážené panie sudkyne, vážení páni sudcovia.

Myslím si, že najlepšou odpoveďou na nedôveru verejnosti, aj na snahu politikov neprimerane zasahovať do vašej práce preto bude, keď nám pôjdete príkladom. A zvolíte si reprezentantov, ktorí budú vašej profesii robiť česť a dobré meno. Autority, ktoré dokážu trpezlivo komunikovať s verejnosťou, vecne a slušne reagovať na kritiku. Sudcov, ktorí budú zosobňovať rešpekt k súdnej moci a zanietenosť pre spravodlivosť. 

Verím, že sa rozhodnete správne. Držím vám palce. Nielen pri tejto voľbe, ale počas celej vašej tak zodpovednej práci.“

SUDCA/SUDKYŇAPÔSOBISKO
Mária Bačová
Okresný súd Trenčín
Martin BekešOkresný súd Martin
Miroslava BelašičováOkresný súd Pezinok
Lenka BenčováOkresný súd Prešov   
Martina BollováOkresný súd Bratislava II.
Nina DubovskáOkresný súd Bratislava III.
Renata ĎurkováOkresný súd Trebišov
Michal EliašOkresný súd Trnava 
Marek FiloOkresný súd Trnava
Ľudmila HrickováOkresný súd Piešťany
Ľudmila JančovičováOkresný súd Bratislava III.
Juraj KapinajOkresný súd Bratislava III.
Alžbeta MarkováOkresný súd Bratislava IV.
Barbara MichalkováOkresný súd Bardejov
Mária MoskvičováOkresný súd Bratislava V.
Katarína MužilováOkresný súd Bratislava II.
Katarína Petráň VinczeováOkresný súd Rimavská Sobota
Miroslava ŠibíkováOkresný súd Nové Mesto nad Váhom
Eva ŠirilováOkresný súd Trenčín
Pavol UhríkOkresný súd Pezinok
Eva VallováOkresný súd Bratislava V.
Martina VančováOkresný súd Bratislava IV.
Rastislav ŽigoOkresný súd Malacky