Kiska vymenoval profesorov: Aj vy môžete prispieť k zmene

Domáca politika
Kiska vymenoval profesorov: Aj vy môžete prispieť k zmene

Prezident Andrej Kiska vymenoval 26 nových vysokoškolských profesorov. V príhovore počas slávnostného ceremoniálu zdôraznil, že aj od nich závisí budúcnosť slovenského školstva.

„Asi sa všetci zhodneme na tom, že o tom, aká bude budúcnosť našej krajiny, rozhoduje v prvom rade naše školstvo. Vôbec nie je jedno, či brány našich škôl opúšťajú ľudia kreatívni, hladní po poznatkoch, alebo ľudia, ktorí len budú čakať, že ich len niekto zamestná. Nie je to vôbec jedno hlavne v prípade krajiny, ako je tá naša. Našu budúcnosť, naše bohatstvo musíme hľadať v ľuďoch – vzdelaných, kreatívnych a tvorivých ľuďoch. Našu budúcnosť musíme stavať na poznatkoch,“ povedal Kiska.

„Žiaľ, Slovensko dnes nepatrí ku krajinám s najlepším školstvom. Budúcnosť našej krajiny, pokiaľ hovoríme o budúcnosti školstva, je neistá. Najšikovnejší mladí ľudia – a je ich veľké množstvo – odchádzajú za kvalitnými vysokými školami do zahraničia. A potom tam aj ostávajú žiť. Ja som presvedčený o tom, že sa s tým nesmieme zmieriť. To, čo sa podarilo vo Fínsku, v Singapure, sčasti aj v Poľsku, sa môže podariť aj na Slovensku. Na to však potrebujeme veľa malých krokov, ktoré musíme byť odhodlaní spraviť. Chcem veriť, že aj tento dnešný krok – vaše menovanie – je jedným z krokov, ktoré povedú k tak očakávanej zmene.“


Profesor/Profesorka Odbor
doc.ThDr. Alexander Cap, CSc. pravoslávna teológia
doc. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. teória politiky
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. aplikovaná informatika
doc. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. enviromentálne inžinierstvo
doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD. enviromentálne inžinierstvo
doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. chemické technológie
doc.RNDr. Ján Kraic, PhD. biológia
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. športová humanistika
doc.Ing. Pavol Lizák, PhD. materiály
doc. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. sociálna práca
doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. záchranné služby
doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. normálna a patologická fyziológia
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. odbor manažment
doc. ThDr. Marek Petro, PhD. katolícka teológia
doc. Ing. Beatrice Plešingerová, PhD. anorganické technológie a materiály
doc. ThDr. Radim Pulec-Kryštof, PhD. pravoslávna teológia
doc. RNDr. Peter Račay, PhD. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
doc. Dr. Andrey Rikhter DrSc. masmediálne štúdiá
doc. Dr. Ing. Vladimír Szaniszló katolícka teológia
doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, PhD. pedológia
doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. manažment
doc. Dr. Theol. PaedDr. Martin Štrbák katolícka teológia
doc. Dr. PaedDr. František Trstenský katolícka teológia
doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD. účtovníctvo
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. predškolská a elementárna pedagogika