Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Kiska vymenoval profesorov: Zapájajte sa, prosím, do diskusie o školstve

Domáca politika
Kiska vymenoval profesorov: Zapájajte sa, prosím, do diskusie o školstve

Prezident Andrej Kiska v utorok vymenoval 29 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. V príhovore počas slávnostného ceremoniálu pripomenul dôležitosť školstva pre budúcnosť Slovenska.

„Považujem za dôležité aby sme si kládli otázky. Bude aj o dvadsať rokov platiť, že štvrtina našich študentov vysokých škôl bude študovať v zahraničí? Budú odchádzať zo Slovenska, pretože majú pocit, že inde v Európe je vysoké školstvo kvalitnejšie? Alebo budú mať dostatok dôvodov pre to, aby sa vrátili domov a zúročili nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti na Slovensku, vo svoj a v jeho prospech?“ pýtal sa prezident.

Andrej Kiska si podľa vlastných slov uvedomuje, že odpovede na tieto otázky nezávisia výlučne len od profesorov a vysokých škôl samotných. „V skutočnosti odpovede na tieto otázky závisia od nás všetkých.“

Pre rozpoznanie predností, systémových nedostatkov a problémov školstva je podľa prezidenta potrebné povzniesť sa nad bezprostredné záujmy a pozrieť sa na školský, vzdelávací a výchovný systém z nadhľadu. „Som presvedčený, že ak sa pozrieme na naše školstvo koncepčne, z dlhodobého v uhla pohľadu, potom môžeme spoločne nájsť dobré, rozumné riešenia, ktoré môžu pretrvať dlhšie než len jedno krátke volebné obdobie. A chcem vás vyzvať a poprosiť, aby ste do tejto diskusie o školstve aktívne zapájali.“

Profesor/Profesorka Odbor
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
dejiny filozofie
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. špeciálna pedagogika
doc. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak , PhD. katolícka teológia
doc. Ing. Igor Bodík, PhD. chemické technológie
doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. geografia
doc. PhDr. Anton Eliaš, CSc. slovanské jazyky a literatúra
doc. Ing. Roman Gálik, PhD. poľnohospodárska a lesnícka technika
doc. PaedDr. Martin Golema, PhD. literárna veda
doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. výrobné technológie
doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. teoretická elektrotechnika
doc. PhDr. Peter Káša, CSc. literárna veda
doc. MUDr. Ján Koller, CSc. chirurgia
doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD. všeobecná ekológia jedinca a populácií
doc. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D. filozofia
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc. vnútorné choroby
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. katolícka teológia
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD. ochrana osôb a majetku
doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. v odbore: strojárske technológie a materiály
doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. logistika
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD. ochrana osôb a majetku
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. sociálna práca
doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. kybernetika
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. architektúra a urbanizmus
doc. MUDr. Štefan Polák, CSc. patologická anatómia a súdne lekárstvo
doc. Dr. Ing. Anna Polednáková finančný manažment
doc. MVDr. Janka Poráčová, PhD. biológia
doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. organická chémia
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. slovenské dejiny
doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. strojárske technológie a materiály
doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. aplikovaná informatika