Kiska zablahoželal Macronovi: Je to šťastný deň pre jednotnú Európu

Kiska zablahoželal Macronovi: Je to šťastný deň pre jednotnú Európu

Prezident Andrej Kiska zaslal v nedeľu blahoprajný telegram Emmanuelovi Macronovi k zvoleniu do funkcie prezidenta Francúzskej republiky:

„Vážený pán novozvolený prezident, srdečne Vám blahoželám v mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, k Vášmu zvoleniu za prezidenta Francúzskej republiky.  

Vaše víťazstvo je šťastným dňom pre všetkých, ktorí veria v jednotnú a silnú Európu. Spolupráca v Európskej únii založená na spoločných hodnotách je pre nás nenahraditeľná a vďaka nej sme schopní prekonať všetky výzvy dnes aj v budúcnosti. 

Teším sa na našu budúcu spoluprácu a som pripravený spolu s Vami podporovať aj prehlbovanie tradične vynikajúcich a intenzívnych slovensko-francúzskych vzťahov.  

Želám Vám veľa úspechov pri plnení náročných úloh, ktoré pred Vami stoja.“