Nenávisti musíme čeliť rozširovaním priestoru dobra a hodnôt ľudskosti

Nenávisti musíme čeliť rozširovaním priestoru dobra a hodnôt ľudskosti

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 20. októbra 2021 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Klub seniorov pri Židovskej náboženskej obci v Bratislave. 

Počas diskusie s členkami a členmi klubu sa prezidentka prítomným poďakovala za to, že uchovávajú a udržiavajú kolektívnu pamäť nás všetkých. Zároveň vyzdvihla, že hoci si prešli tým najhorším, z ich očí ide odhodlanie tešiť sa z každodenných maličkostí, prekonávať starosti a ťažkosti s nadhľadom a s vierou v dobrý koniec. 

"Bolo mi veľkou cťou a potešením stretnúť sa dnes so seniorkami a seniormi, ktorí prežili holokaust. Ich energia, optimizmus a činorodosť, ktoré si zachovávajú vo svojom vysokom veku sú obdivuhodné. Oni osobne, ich rodiny a priatelia zažili skutočnú nenávisť - urážky, diskrimináciu a vraždenie. Citlivo vnímajú, že sa zloba a nenávisť opätovne rozpínajú. Musíme jej čeliť rozširovaním priestoru dobra a hodnôt ľudskosti. Musíme pevne stáť a spájať sa so všetkými, ktorí sa k dobru a ľudskosti hlásia svojimi slovami a činmi."