Novým vedúcim KP SR je Metod Špaček

Domáca politika
Novým vedúcim KP SR je Metod Špaček

Novým vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je od 16. januára 2021  Metod Špaček. 

Do funkcie ho vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Veľmi ma teší, že pán Špaček prijal moju ponuku. Som rada, že Kanceláriu prezidenta SR povedie aj v ďalšom období profesionál s dlhoročnými skúsenosťami.“ 

Metod Špaček má dlhoročné a bohaté skúsenosti najmä z oblasti medzinárodného práva, diplomacie a pôsobenia na rôznych pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, naposledy pôsobil ako riaditeľ Odboru medzinárodného práva MZVEZ SR. Okrem toho bol aj splnomocnencom vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, zástupcom veľvyslanca SR v Maďarsku a pôsobil aj ako právny poradca v rámci Stálej misie SR pri OSN v New Yorku. Počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 predsedal jej rôznym pracovným skupinám. „Svoju novú funkciu beriem ako výzvu a zároveň službu. Bude mi veľkou cťou pracovať pre prezidentku Zuzanu Čaputovú.“

Metod Špaček vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a má doktorát z medzinárodného, európskeho a ústavného práva z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
 
Prezidentka Zuzana Čaputová sa zároveň poďakovala doterajšiemu vedúcemu Kancelárie prezidenta SR Štefanovi Rozkopálovi, ktorý vo funkcii pôsobil od júla 2015. „Pánovi Rozkopálovi chcem vyjadriť úprimnú vďaku za spoluprácu v uplynulom období a zaželať mu veľa úspechov v profesionálnom aj súkromnom živote.“ Štefan Rozkopál bude po odchode z Kancelárie prezidenta SR znova pôsobiť v diplomatických službách.