Olympionici a paralympionici zložili sľub pred odletom do Tokia

Olympionici a paralympionici zložili sľub pred odletom do Tokia

Členovia olympijskej a paralympijskej výpravy zložili v stredu 14. júla 2021 na zadnom nádvorí Prezidentského paláca slávnostný sľub pred odletom na letné olympijské hry v Tokiu. 

Podľa prezidentky sú olympijské a paralympijské hry najväčším sviatkom športu, pretože stelesňujú jeho najvyššie ideály. "Tak, ako všetky doterajšie Hry aj tieto určite prinesú obdivuhodné výkony, nové svetové či olympijské rekordy a posunú hranice toho, čo je v ľudských silách. Nepochybujem, že aj vy odcestujete na Hry s túžbou podať čo najlepší výkon, dostať zo seba čo najviac. Môžete sa spoľahnúť na to, že my doma budeme vaše úsilie prajne sledovať a budeme vám držať palce, aby ste podali výkony, ktoré sú na hranici vašich možností. Už samotný fakt, že ste sa na Hry kvalifikovali, je dôkazom, že ste v sebe vypestovali mimoriadnu silu tela aj ducha."

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že športovci sa na tieto hry pripravovali vo veľkej neistote spôsobenej pandémiou. "Ak by ste túto neistotu mentálne nezvládli, mohla negatívne ovplyvniť vašu prípravu na podujatie, ktoré je pre každého športovca najvyššou métou. Vás ale neistota, či sa Hry vôbec uskutočnia, neodradila o toho, aby ste v príprave na ne odviedli maximum. V túžbe dosiahnuť úspech pre seba a pre Slovensko ste nepoľavili. Vaše nezlomné odhodlanie vydať zo seba úplne všetko, aj keď sú obrysy budúcnosti nejasné a neisté, je silným odkazom pre nás všetkých. V tomto ohľade by sme mali nasledovať váš príklad."

Zloženie sľubu je podľa prezidentky záväzok dodržať to, prečo je olympijské a paralympijské hnutie také uznávané a prečo je inšpiráciou aj pre ďalšie oblasti spoločenského života. "Poctivá príprava, snaha o excelentnosť, prekonávanie prekážok, dodržiavanie pravidiel fair-play, rešpekt k súperom, čestná súťaž, v ktorom je rozhodujúci výkon a nie pôvod, vierovyznanie či farba pleti súťažiaceho – to sú univerzálne zásady Hier, ktoré vyznávate, a ku ktorým inšpirujete celé Slovensko." 

Na záver prezidentka zaželala športovcom veľa úspechov. "Prajem vám, aby ste sa z nich vrátili s pocitom, že ste pre svoj úspech a dobrú reprezentáciu Slovenska urobili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ak sa tak stane, v našich očiach budete všetci víťazi."