Organizujeme letnú školu mladých klimatických lídrov

Organizujeme letnú školu mladých klimatických lídrov

Prezidentská kancelária v termíne od 22. do 26. augusta tohto roku usporiada letnú školu klimatických lídrov pre 25 vybraných uchádzačov a uchádzačiek.

Pilotný ročník letnej školy bude hlavnou aktivitou v rámci nového projektu „Klimatickí lídri“, ktorého cieľom je
podporiť a rozvíjať znalosti a kompetencie študentiek a študentov vysokých škôl vo veku 18 až 26 rokov so záujmom o oblasť ochrany klímy a zelenej tranzície.

Počas letnej školy môžu nadobudnúť vedomosti, zručnosti či získať kontakty užitočné pre ich budúce pôsobenie pri riešení tejto veľkej celospoločenskej výzvy vo verejnom či súkromnom sektore.

Program bude pozostávať zo série odborných prednášok, exkurzií a workshopov vedených expertmi s profesionálnymi
skúsenosťami v oblasti klimatickej zmeny. Jeho súčasťou budú aj osobné stretnutia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. 

Prihlasovanie na letnú školu je otvorené do 17. júla 2022 zaslaním životopisu a motivačného listu na klimatickilidri@prezident.gov.sk. Projekt má aj svoj vlastný instagramový profil @klimatickilidri. Viac informácií o projekte „Klimatickí lídri“ nájdete TU.