​Otázky v referende sa nesmú podmieňovať

​Otázky v referende sa nesmú podmieňovať

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 10. novembra 2021 vyjadrila k téme referenda o skrátení volebného obdobia a reagovala tak aj na obsah listu skupiny poslancov strany Smer-SD, ktorý doručili do prezidentskej kancelárie 28. októbra 2021 s dvoma otázkami.

Prezidentka zdôraznila, že jej dnešné vyjadrenie nie je realizáciou ústavnej právomoci. „Nemusím predbežne konzultovať referendové otázky a ani poskytovať právne rady. Na otázky odpovedám hlavne z rešpektu voči ľuďom, ktorí sa na jar podpísali pod petíciu, ktorú ústavný súd neskôr označil za protiústavnú. A tiež odpovedám kvôli tomu, aby sa znovu nenechali uviesť do omylu.“

Prezidentka pripomenula, že právny rámec vyhlásenia a konania referenda určuje ústava a zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý upravuje aj spôsob vykonania referenda. Tento zákon v prípade referenda s viacerými otázkami v § 202 jasne stanovuje, že návrhy predložené na rozhodnutie občanov v referende nesmú byť navzájom podmienené.

„Dve otázky, ktoré mi Róbert Fico listom poslal, sa však podmieňujú, a to nielen gramaticky, ale aj vecne. Bez platnej odpovede na jednu otázku totiž nemôže platiť druhá, čo explicitne v druhej otázke aj sám uvádza. Väčší príklad podmienenosti si ani neviem predstaviť. Ktokoľvek pripravuje referendum, preberá na seba veľkú zodpovednosť aj za očakávania ľudí s tým spojené.  Preto je nevyhnutnosťou otázky vopred skonzultovať s ústavnými právnikmi a vyhnúť sa nepodarku.“

Prezidentka zdôraznila, že vypíše akékoľvek referendum, aj o zmene ústavy a aj o skrátení volebného obdobia, ak bude v súlade s ústavou a nebude v rozpore so zákazom podmienenosti otázok.


Presné znenie otázok z listu poslancov strany Smer-SD:

Otázka č. 1
„Súhlasíte s tým, aby volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky bolo možné skrátiť schválením ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky alebo platným výsledkom referenda, v ktorom občania rozhodnú o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky?“

Otázka č. 2
„Súhlasíte s tým, aby sa v prípade platného výsledku referenda k otázke č. 1 skrátilo volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia platných výsledkov tohto referenda?“