Poctiví a odhodlaní ľudia na Orave robia Slovensko lepším

Poctiví a odhodlaní ľudia na Orave robia Slovensko lepším

Počas druhého dňa pracovnej cesty na Orave navštívila prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 13. júla 2021 Trstenú, Tvrdošín, Oravskú Polhoru a Námestovo. 

Budúcnosť každého regiónu leží podľa prezidentky v mladej generácii. "Aj preto som sa stretla s mladými z Trstenského občianskeho združenia V.I.A.C, ktoré vedie katolícky farár Branislav Kožuch. Z tohto združenia ide veľa dobrej energie a cítiť snahu pomôcť rozvoju Oravy, aby bola miestom, kde aj mladí ľudia chcú zostať žiť. Sú to práve silné ľudské a rodinné putá, ktoré im dávajú najsilnejší dôvod vrátiť sa alebo zostať žiť na Orave. Zaujímavé bolo z ich úst počuť, že tu vidia veľa potenciálu a príležitostí posunúť veci dopredu."

V Oravskej Polhore sa prezidentka stretla s viacerými starostami obcí z regiónu Biela Orava. Ocenila ich pokrokový prístup pri využívaní ekologických spôsobov vykurovania obecných budov." Vo vykurovaní sú inšpiráciou aj pre samotných obyvateľov. Sami hovoria, že prechod na čistejšie formy vykurovania sa už prejavuje aj na čistejšom ovzduší v zimných mesiacoch. 

Aby mohli ovzdušie lepšie monitorovať, prezidentská kancelária oslovila SHMÚ a dohodli sme, že v najbližšej vykurovacej sezóne bude na Bielej Orave mobilná monitorovacia stanica ovzdušia. "Dohodli sme sa aj na ďalších konkrétnych krokoch, ktorými im viem pomôcť v ich úsilí. Ďakujem ľuďom na Orave za vrúcne prijatie. Aj tu som stretla poctivých, principiálnych a odhodlaných ľudí, ktorí robia Slovensko lepším."

V Námestove prezidentka navštívila zrekonštruovaný židovský cintorín. "Najlepšou odpoveďou na vandalizmus na námestovskom židovskom cintoríne, bola solidarita a nadšenie ľudí, ktorí ho opravili. Spojenie občanov, mesta a židovskej obce, finančná zbierka a množstvo dobrovoľníckych hodín priniesli úctyhodný výsledok. Zúčastnila som sa na jeho symbolickom znovuotvorení. Ak nebudeme ohľaduplní k minulosti, môže sa stať, že budúcnosť nebude ohľaduplná k nám."