Potenciálu sociálnej ekonomiky by štát mal venoval náležitú pozornosť

Potenciálu sociálnej ekonomiky by štát mal venoval náležitú pozornosť

Regionálny výjazd prezidentky Zuzany Čaputovej po Banskobystrickom kraji pokračoval v stredu 29. júla 2020 návštevou firmy v Banskej Bystrici, ktorá dokáže po kolaudácii novej linky spracovať ročne 1 miliardu PET fliaš. Táto linka a 100 nových zelených pracovných miest sú výsledkom investície 13 miliónov eur. Fľaše sa tu spracujú na PET vločky, z ktorých sa ďalej tvoria vlákna pre textílie do áut, koberce či módu a regranulát, z ktorého zase vyrábajú nové fľaše. „Navštívila som túto spoločnosť, lebo je dôkazom toho, že podnikanie môže byť zelené a zároveň ekonomicky efektívne. Vnímam to ako cestu pre Slovensko investovať do rozvoja zelených inovácií v hospodárstve.“

Vo Valaskej si prezidentka pozrela krajčírsku dielňu a práčovňu sociálneho podniku Wasco, ktorý reprezentuje úspešný príklad podpory pracovného potenciálu. Dáva šancu na prácu a dôstojnejší život v regióne aj dlhodobo nezamestnaným, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ale aj ženám zažívajúcim násilie. Sociálne podniky dávajú ľuďom zamestnanie a cenné skúsenosti pre trh práce. Takéto sociálne projekty sú jednou z odpovedí na ekonomickú situáciu ľudí, ktorých ekonomické dopady pandémie koronavírusu zasiahli najvážnejšie.

Podľa prezidentky je dôležité, aby potenciálu sociálnej ekonomiky venoval štát náležitú pozornosť. „Máme priaznivú legislatívnu úpravu aj zdroje z EÚ. Je potrebné odstrániť všetky administratívne prekážky, aby sme ich v maximálnej možnej miere využili. Pri plánovaní reštartu a premeny nášho hospodárstva, na ktoré budeme mať z prostriedkov Európskej únie dostupné miliardy eur, musíme okrem ekonomickej výkonnosti dbať aj na spoločenskú súdržnosť a pomoc slabším.“

Špecifické leto počas pandémie môže byť pre mnohých príležitosťou objavovať zaujímavosti a krásy Slovenska. Aj preto sa prezidentka rozhodla na svojej pracovnej ceste v Banskobystrickom kraji navštíviť raritnú Čiernohronskú železnicu. Železnica je národnou kultúrnou pamiatkou a vedie údoliami Čierneho Hronu, medzi obcami Čierny Balog, Chvatimech, Hronec, Vydrovo a Dobroč. „Ak budete v tomto kúte Slovenska, odporúčam ju navštíviť. Podporujem aj zámer kraja pre elektrickú Čiernohronskú železnicu, ktorá bude ekologickejšia a stane sa aj súčasťou integrovanej dopravy v kraji.“