Prezident Andrej Kiska podpísal zákon

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon z 5. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon, ktorý upravuje spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera, schválila v Národnej rade SR presvedčivá väčšina 101 poslancov. Ide dôležitú právnu normu, podľa ktorej bude hlavnou formou výplaty penzií z druhého piliera doživotný dôchodok - anuita, ktorú si budú sporitelia vyberať z konkurenčných ponúk komerčných poisťovní. Spoločenská a politická diskusia sa viedla najmä okolo takzvaného programového výberu, teda možnosti postupne vyberať časť nasporených peňazí z účtu. Výsledné znenie zákona považuje prezident SR za prijateľný prienik rôznych názorov a argumentov. Zároveň je dôležité, aby zodpovedné inštitúcie venovali rozvoju trhu s anuitami mimoriadnu pozornosť vzhľadom na neexistujúce skúsenosti s takýmto spôsobom výplaty dôchodkových dávok na Slovensku.