Prezident Kiska prijal šéf Rady Európy Thorbjørna Jaglanda

Prezident Kiska prijal šéf Rady Európy Thorbjørna Jaglanda

Prezident Andrej Kiska prijal v stredu Generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda. Obaja partneri sa zhodli na nezastupiteľnej úlohe Rady Európy pri dodržiavaní ľudských práv v Európe. T. Jagland ocenil kroky, ktoré Slovensko v tomto smere robí. Zároveň pripomenul, že v zahraničí zarezonovali udalosti okolo vraždy J. Kuciaka, postavenie Rómov, či doterajšia neratifikácia Istanbulského dohovoru Slovenskou republikou. 

Generálny tajomník Rady Európy pozitívne vyzdvihol návštevu Spišského Hrhova a spôsob, akým obec pristúpila k riešeniu sociálnej situácie rómskej komunity. V tejto súvislosti zdôraznil význam zaistenia základných životných potrieb, ako predpokladu pre ďalší rozvoj, vzdelanie a sociálne zabezpečenie vylúčených alebo znevýhodnených komunít. Ocenil tiež zodpovedný prístup prezidenta SR v kontakte s Benátskou komisiou v otázke menovania sudcov ústavného súdu.

Andrej Kiska pripomenul najmä dôležitosť predškolského vzdelávania pri riešení problémov najzraniteľnejších komunít. Súhlasil s argumentom, že v diskusii o Istanbulskom dohovore sa kvôli dezinterpretáciám vytratil jeho pôvodný cieľ chrániť ženy pred násilím. Prezident pripomenul, že je politickou zodpovednosťou Národnej rady SR dohovor, ktorý už Slovenská republika podpísala, schváliť a predložiť ho na ratifikáciu prezidentovi. V ďalšej diskusii sa partneri venovali aktuálnej situácii v Európe, osobitne situácii na Ukrajine, v Gruzínsku a vzťahom s Ruskom.

Ocenili úlohu, ktorú Slovenská republika zohráva v medzinárodných organizáciách, vrátane nedávneho predsedania Valnému zhromaždeniu OSN. Z pohľadu budúcnosti Rady Európy bude veľmi dôležitá otázka volieb nového generálneho tajomníka organizácie v roku 2019, kde aj Slovensko môže ponúknuť kvalitného kandidáta.