Prezident diskutoval s kardinálom Kochom o extrémizme

Prezident diskutoval s kardinálom Kochom o extrémizme

Prezident SR Andrej Kiska prijal v pondelok predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinála Kurta Kocha počas jeho pracovnej návštevy na Slovensku. Prezident SR v úvode pripomenul svoju návštevu Vatikánu a stretnutie so Svätým otcom pápežom Františkom, ktorého vníma ako výnimočnú celosvetovú morálnu autoritu a inšpiráciu pri každodennom výkone svojho mandátu.

V rozhovore sa partneri osobitne venovali problému a príčinám rozmáhajúceho sa extrémizmu, antisemitizmu a fašizmu na Slovensku a v Európe, s ktorými sa spája pohŕdanie a podnecovanie násilia voči ľuďom iného vierovyznania, rasy, či národnosti. Konštatovali, že voči populizmu, šíriacim sa nepravdám a nenávisti sú najzraniteľnejší mladí ľudia. 

Zhodli sa, že práve cirkvi a náboženské spoločenstvá majú nezastupiteľnú úlohu pri upevňovaní základných kresťanských hodnôt tolerancie, vzájomného porozumenia a pomoci ľuďom v núdzi. Je tiež na zodpovednosti  politikov a iných verejne činných osôb, aby tieto hodnoty boli neoddeliteľnou súčasťou politických rozhodnutí a boli základom fungovania celej spoločnosti.