Prezident diskutoval s ministrom Richterom o tzv. jasličkovom zákone

Prezident diskutoval s ministrom Richterom o tzv. jasličkovom zákone

Prezident Andrej Kiska v stredu požiadal o stretnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera k téme tzv. jasličkového zákona, ktorý prezident vetoval a Národná rada veto prelomila.

Prezident sa ešte predtým stretol aj so zástupcami a zástupkyňami súkromných jaslí.

„Aktivistky ma upozornili na mnohé problémy, ktoré by mohli z tohto zákona vznikať. Na niektoré z nich som upozornil aj pri vrátení zákona.

V prvom rade existuje podľa názoru aktivistiek vážne riziko toho, že kvôli tomuto zákonu by sme mohli stratiť časť kapacít, ktoré v rámci starostlivosti o najmenšie deti vytvorili súkromné jasle.

Druhým takým rizikom, ktoré som zdôraznil aj v prezidentskom vete, je, že tento zákon by mohol diskriminovať časť detí, pretože obmedzuje službu jaslí výhradne a len pre rodiča, ktorý pracuje alebo študuje. A spolu sme diskutovali o príklade, keby mamička mala dieťa, bola na materskej a zároveň sa starala napríklad o chorého rodiča, tak by toto dieťa nemohla dať v zmysle zákona do jaslí. Aj keby to boli súkromné jasle a bola by ochotná si za to platiť.

A tretí bod, o ktorom sme tiež rozprávali a na ktorý nás tiež upozornili aktivistky, je otázka vzdelávania najmenších detí. Táto otázka je dôležitá aj pre samotné deti. Ak by niektoré deti z chudobných rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, nemohli dávať deti do jaslí a venovať sa výchove od veľmi útleho veku, to by mohlo mať negatívny dopad na celkové vzdelanie a pravdaže aj život v budúcnosti.

Bol som veľmi rád, že pán minister sľúbil a vysvetlil, že sa stanú dve veci. V prvom rade, že sa spraví výklad zákona. Pochopil som, že je mnoho nejasností, ktoré tento výklad zákona ujasní, a verím, že upokojí situáciu.

Čo je podľa mňa ešte dôležitejšie: pán minister mi dnes potvrdil, že sa pripravuje novela zákona, kde sa napríklad bude hovoriť o tom, že majú byť prednostne v súkromných jasliach umiestnené rodiny pracujúcich a študujúcich matiek. A v prípade, že kapacita bude, tak bude môcť byť poskytnutá aj iným rodinám.

Som rád, že takýto prísľub tu je. Verím, že základný cieľ, aby sme vytvorili čo najlepšiu starostlivosť pre matky, ktoré chcú pracovať, ale aj pre všetkých ostatných rodičov, ktorí potrebujú deti umiestniť do jaslí – že na tomto cieli sa pracuje.“