Prezident diskutoval s predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva

Spravodlivosť
Prezident diskutoval s predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok prijal Guida Raimondiho, predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Diskutovali o situácii na tomto súde, o opatreniach, ktoré v nedávnej minulosti prijal preto, aby sa ľudia mohli domôcť svojich práv rýchlejšie. Hovorili tiež o jeho vzťahu so slovenskými súdmi, ale aj o projekte, vďaka ktorému by bol dialóg medzi európskym súdom a vnútroštátnymi súdmi členských krajín Rady Európy intenzívnejší.

Krátko sa dotkli aj témy ratifikácie dodatku č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie.