Prezident k Ústavnému súdu: Kandidátov je dosť, nie je problém vybrať

Spravodlivosť
Prezident k Ústavnému súdu: Kandidátov je dosť, nie je problém vybrať

Prezident Andrej Kiska sa v utorok vyjadril k téme Ústavného súdu:

„Včera uplynula lehota na podávanie návrhov na obsadenie pozícií sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky. Do národnej rady bolo doručených spolu 40 mien. Rozumiem, že vás zaujíma hlavne vyjadrenie k jednému kandidátovi. Mňa ako prezidenta zaujíma predovšetkým celý ústavný súd a jeho kvalita. V návrhu vidím mená niekoľkých ľudí, ktorých by som s radosťou vymenoval, aj takých ktorých by som nikdy nevymenoval. Moje požiadavky na kandidátov sú známe, dlhodobo nemenné a sú dve. Odbornosť, ale aj morálka.

Poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky majú k dispozícii dostatočný počet uchádzačov, aby mohli zvoliť 18 vhodných kandidátov tak, ako to predpokladá ústava. Ako prezident som pripravený z nich menovať 9 sudcov a sudkýň ústavného súdu. Neexistuje žiadna reálna prekážka, ktorá by bránila tomu aby zo 40 mien parlament navrhol kandidátov, ktorí spĺňajú nielen odborné, ale aj morálne kritéria na to, aby mohli na ústavnom súde pôsobiť. 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do tohto procesu zapojili. Vážim si záujem a energiu tých, ktorí hľadali a oslovovali kandidátov a kandidátky a predkladali ich nominácie. Ďakujem tiež všetkým, ktorí našli dostatok odvahy a vôle sa o pozície sudcov a sudkýň Ústavného súdu uchádzať, často aj za cenu straty súkromia, či napriek obavám z politizácie voľby.

Je dôležité, aby budúce sudkyne a sudcovia ústavného súdu boli dôveryhodnými ochrancami spravodlivosti aj v očiach verejnosti. Ich doterajší život má vypovedať o odbornosti a charaktere, ktorý dáva záruky, že v najbližších 12 rokoch budú svedomito pracovať pre spoločnosť. A ich rozhodovanie nebude viesť nič iné, než právo a spravodlivosť.

Nasledujúce týždne sú príležitosťou lepšie spoznať tých, ktorí sa o túto úlohu uchádzajú. A my by sme sa mali pokúsiť viac hovoriť o tých, ktorí majú najlepšiu šancu ju zvládnuť. Ako prezident využijem svoje právo vyslať zástupcu na rokovanie ústavnoprávneho výboru, na ktorom prebehne verejné vypočutie všetkých kandidátov a kandidátok.

V polovici februára sa končí funkčné obdobie deviatim z trinástich sudcov a parlament má ústavnú povinnosť konať tak, aby ústavný súd nezostal paralyzovaný. Máme dosť kandidátov na to, aby si národná rada včas vybrala 18 mien. 

V novoročnom príhovore som povedal, že demokracia je proces, ktorý sa nikdy nekončí. Pozostáva z menších aj väčších volieb a pred nami dnes stojí jedna z tých, ktorá bude ovplyvňovať kvalitu právneho štátu a dôveru ľudí v spravodlivosť počas najbližších 12 rokov. Nesmieme našich občanov sklamať.“