Prezident Kiska podmienečne udelil milosť

Spravodlivosť
Prezident Kiska podmienečne udelil milosť

Prezident Slovenskej republiky 6. októbra 2016 podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku podmienečne udelil milosť 26-ročnému mužovi M. M., ktorý bol právoplatne odsúdený za spáchanie prečinu podvodu na trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu 12 mesiacov. 

Súd odsúdeného zároveň zaviazal k náhrade škody vo výške 3.504 eur. Keďže odsúdený v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia nenahradil poškodenej spôsobenú škodu, súd uznesením vyslovil, že odsúdený sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia neosvedčil a trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov vykoná. Na výkon trestu ho súd zaradil do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. S výnimkou tohto odsúdenia nebol menovaný v minulosti súdne trestaný.

Odsúdený je otcom štyroch maloletých detí vo veku 5, 4, 2 a 1 rok, pričom 4-ročný syn Matej trpí vážnym nevyliečiteľným onkologickým ochorením, tumorom na mozgovom kmeni. O maloleté deti sa počas výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného, ktorý bol jediným živiteľom rodiny, stará ich matka, ktorá je sama čiastočnou invalidnou dôchodkyňou.

Prezident Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť pre odsúdeného zohľadnil najmä ťažkú ľudskú, sociálnu a finančnú situáciu, v ktorej sa ocitla rodina odsúdeného, a po dôslednom preskúmaní prípadu odpustil odsúdenému trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov pod podmienkou, že odsúdený po dobu 2 rokov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin a zároveň v lehote do 2 rokov odo dňa udelenia milosti nahradí poškodenej škodu vo výške 3.504 eur.