Prezident Kiska poslal kondolenciu k úmrtiu Árpáda Göncza

Prezident Andrej Kiska poslal v utorok sústrastný telegram k úmrtiu bývalého maďarského prezidenta Árpáda Göncza.

„Odišiel s ním veľký stredoeurópsky politik, presvedčený demokrat a vytrvalý a nezlomný bojovník, ktorý ako prvý postkomunistický maďarský prezident svojou morálnou autoritou a osobnými kvalitami významnou mierou napomohol k úspešnej transformácii maďarskej spoločnosti,“ napísal Kiska v kondolencii adresovanej maďarskému prezidentovi Jánosovi Áderovi.