Prezident Kiska poslal po útoku vo Švédsku sústrastný telegram

Obrana a bezpečnosť

Prezident Andrej Kiska poslal v piatok sústrastný telegram švédskemu kráľovi Karolovi XVI. Gustávovi v súvislosti s útokom v Štokholme:

„Vaše Veličenstvo, so zármutkom som prijal správu o teroristickom útoku, ktorý tragicky zasiahol hlavné mesto Vašej krajiny podobným spôsobom ako viaceré európske mestá v poslednom období. Terorizmus je zlo, voči ktorému sa musíme všetci pevne zomknúť. V tejto ťažkej chvíli vyjadrujem v mene svojom, ako aj v mene slovenských občanov solidaritu a úprimnú sústrasť Vám a rodinám obetí a prajem skoré uzdravenie zraneným. Prijmite, prosím, Vaše Veličenstvo, prejav mojej hlbokej úcty.“