Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezident Kiska prijal Benátsku komisiu vo veci Ústavného súdu

Spravodlivosť
Prezident Kiska prijal Benátsku komisiu vo veci Ústavného súdu

Prezident Andrej Kiska prijal v pondelok delegáciu Benátskej komisie na čele s jej predsedom Giannim Buquicchiom:

„Benátska komisia je skrátený názov Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva. Ide o mimoriadne rešpektovaný poradný orgán Rady Európy, ktorý disponuje rozsiahlou odbornou kompetenciou posudzovať otázky ústavnosti v členských krajinách. Netreba sa preto čudovať, že jej stanoviská sú všeobecne akceptované a nemalo by to byť inak ani v prípade Slovenskej republiky.

Návšteva sa koná krátko po tom, ako môj poradca a splnomocnený zástupca – bývalý predseda Ústavného súdu pán Mazák – a spolu s ním zástupkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky pani Baricová osobne informovali Benátsku komisiu o stave vecí okolo nášho ústavného súdu.

Poďakoval som sa dnes predstaviteľom Benátskej komisie za ich záujem, ktorý prejavili doteraz. Aj že merali cestu a prišli na Slovensko. A využil som ich dnešnú návštevu, aby som ich informoval o mojom rozhodnutí, ktoré som urobil a ktoré je nasledovné.

V prípade, že sa potvrdí, že Národná rada nenavrhne vo veľmi krátkom čase nových kandidátov na ústavných sudcov, z titulu svojej funkcie prezidenta Slovenskej republiky požiadam oficiálne Benátsku komisiu o právny názor ohľadom situácie okolo voľby kandidátov a menovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Od odpovedí Benátskej komisie na konkrétne otázky budem očakávať, že by nám na Slovensku mohli odporučiť, ako sa dostať zo situácie, v ktorej sme sa ocitli.

Samozrejme, závery Benátskej komisie nie sú záväzné. Ale môžu byť dobrým a užitočným návodom, keď je dobrá vôľa a ochota veci riešiť. Ako prezident mám absolútny záujem na tom, aby sme situáciu okolo ústavného súdu vyriešili v súlade s ústavou a s princípmi  demokracie a právneho štátu. 

Mám záujem na tom, aby sme pri tom mohli uplatňovať najvyššie nároky na obsadenie ústavného súdu ako vrcholnej súdnej inštancie demokratického právneho štátu.

Mám záujem na tom, aby sme do budúcnosti odstránili právne aj politické pochybnosti a rozpory, do ktorých nás uvrhli niektoré rozhodnutia ústavného súdu.

Mám záujem na tom a želám si, aby nikto na Slovensku nemal pokušenie považovať riešenie, ktoré musíme nájsť, za nejaký boj o osobnú, mocenskú alebo politickú prestíž, že kto ustúpi viac a kto menej.

Želám si a mám záujem na tom, aby sme sa dostali z patovej situácie.

Možno si niekto kladie otázku, prečo nepočkám na výsledky nových  konaní, ktoré sa začali pred ústavným súdom. Dokonca je tu aj podanie bývalého kandidáta, ktorý už jednu svoju sťažnosť stiahol – a teraz sa sťažuje znova. Až tam sme sa dostali.

Poviem to veľmi otvorene.

Pri všetkej úcte voči ústavnému súdu ako inštitúcii, v tejto konkrétnej veci sa stal ústavný súd a jeho rozhodnutia súčasťou problému. Máme tu rozhodnutia, ktoré sú vnútorne rozporné. Máme tu rozhodnutia, ktoré viacerí  odborníci nazvali ako právne svojvoľné.

Mali sme šancu, ústavný súd mal šancu na môj podnet urobiť jediné právne čisté a presvedčivé riešenie:

A to aby  plénum ústavného súdu podalo záväzný výklad ústavy o menovacích právomociach prezidenta. Aby plénum ústavného súdu týmto spôsobom zastavilo svojvoľné pokusy senátov prepisovať ústavu a vynášať súdy, ktorú sú za hranicou ich oprávnení. Tento môj návrh ústavný súd odmietol.

Mali sme príležitosť, aby jasnejšie, lepšie a zreteľnejšie v tejto veci nastavil pravidlá parlament. Postupne sa ale ukazuje, že vo vládnej koalícii momentálne nepanuje zhoda a nevidím ochotu v dohľadnom čase realizovať programové vyhlásenie v tejto časti.

Preto som sa rozhodol, ak sa v najbližšom čase potvrdí, že sme sa naozaj ocitli v patovej situácii, že sa oficiálne obrátim na Benátsku komisiu. Očakávam, že jej názor bude silným impulzom na to, aby sme sa pohli z miesta. Aby národná rada zvolila a prezident mohol vymenovať za sudcov ústavného súdu všeobecne rešpektované odborné a morálne autority.

Autority, ktoré budú spôsobilé zastávať miesto v najvyššej súdnej autorite.

Autority, ktorým budeme môcť dôverovať, že budú chrániť naše základné práva a slobody. Že budú nezávisle, nestranne a uvážlivo rozhodovať o súlade  rozhodnutí parlamentu, vlády, prezidenta s ústavou – a že budú našu ústavnosť chrániť, a nie s ňou hazardovať.

Autority, ktoré budú pôsobiť predovšetkým silou vlastnej presvedčivosti a konzistentnosti a nielen formálnou autoritou ústavného súdu.“