Prezident Kiska prijal dobrovoľníkov z organizácie Fénix

Domáca politika
Prezident Kiska prijal dobrovoľníkov z organizácie Fénix

Prezident Andrej Kiska prijal v pondelok najaktívnejších dobrovoľníkov a členov Detskej organizácie Fénix, ktorá už 25 rokov organizuje mimoškolské aktivity deťom a mladým ľuďom. V súčasnosti má Fénix okolo 5000 členov a pôsobí v približne 30 územných organizáciách.

Prezident sa predstaviteľom, členom a dobrovoľníkom občianskeho združenia poďakoval za ich dlhoročnú prácu. „Tak, ako sa dnes venujeme mladým ľuďom, bude naša spoločnosť vyzerať o 10, 15. 20 rokov,“ zdôraznil prezident. Práve v dnešnej dobe – aj v súvislosti s výsledkami posledných parlamentných volieb – vyvstáva podľa neho ešte nástojčivejšie potreba stretávať sa s mladými ľuďmi, hovoriť s nimi a vštepovať im správne hodnoty.

Široký priestor sa tu podľa Andreja Kisku otvára práve pre tretí sektor a organizácie ako Fénix. „Chcem zaželať nám všetkým, aby každý jeden mladý človek mal okrem školy aj možnosť zapojiť sa vo svojom voľnom čase do niečoho zmysluplného.“