Prezident Kiska prijal predsedu Európskeho výboru regiónov

Regióny
Prezident Kiska prijal predsedu Európskeho výboru regiónov

Prezident Andrej Kiska prijal v utorok predsedu Európskeho výboru regiónov Markka Markkulu. Hovorili spolu o 7. Európskom summite regiónov a miest, ktorý sa uskutoční v Bratislave v júli tohto roku. Bude jedným z najväčších oficiálnych medzinárodných podujatí na Slovensku počas predsedníctva v Rade Európskej únie.

V rozhovore prezident vyzdvihol vysoko aktuálne a dôležité témy summitu, predovšetkým podporu inovácií, vedy a výskumu a digitálnych technológií, ako aj budovanie modernej infraštruktúry a prekonávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré trápi aj Slovensko.

Obaja predstavitelia sa zhodli, že budovanie partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni umožňuje lepšie dosahovanie konkrétnych výsledkov na prospech občanov. S partnerom, ktorý sa dlhodobo angažuje práve v oblasti inovácií, diskutoval prezident Kiska aj o podpore inovačného ekosystému na Slovensku a využití konkrétnych možností z nášho členstva v Európskej únii v tomto smere.