Prezident Kiska sa stretol so zástupcami ZMOS

Regióny
Prezident Kiska sa stretol so zástupcami ZMOS

Prezident Andrej Kiska prijal v stredu v Prezidentskom paláci na tradičnom novoročnom stretnutí zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska.  

„Dovoľte mi na úvod zapriať vám, ale i ľuďom v mestách a obciach, z ktorých prichádzate, úspešný rok 2017. Spoločne si želajme, aby to bol rok dobrých správ pre samosprávy ale aj pre celú našu krajinu.

Z našich novoročných stretnutí už je milá tradícia. Myslím si, že takéto príjemné prijatie je to najmenej, čo ako prezident môžem urobiť, aby som vyjadril rešpekt — k vám, k vašej práci, k ľuďom zo všetkých kútov Slovenska, ktorých reprezentujete. Ale aj k práci vašej organizácie, ktorá je jedným z najdôležitejších hlasov vo verejnej diskusii o výzvach, ktorým naša krajina čelí a o riešeniach problémov, ktoré už neznesú ďalší odklad.

Zároveň toto dnešné stretnutie považujte, prosím, aj za prejav môjho osobného poďakovania mnohým z vás za to, že ste počas roka pri mojich cestách po Slovensku nielen pozornými hostiteľmi, ale zároveň ste zdrojom inšpirácie pre moju vlastnú prácu a poslanie. Pretože práve vďaka stretnutiam s vami, s ľuďmi   vo vašich mestách a obciach môžem lepšie rozumieť tomu, čo nás trápi. A čo si vyžaduje nielen vaše nasadenie, ale aj sústredenú pozornosť štátu a jeho centrálnych inštitúcií.

Viem, že mnohé problémy spravovania vecí verejných, s ktorými musíte  zápasiť vo svojej práci, majú už charakter chronického ochorenia. A väčšina z nich súvisí s tým, že v histórii rozhodnutí o decentralizácii bol len málokedy rozsah právomocí a povinností pre samosprávy sprevádzaný adekvátnym finančným zabezpečením ich výkonu. Platí to pre mnohé oblasti od vzdelávania našich detí  až po starostlivosť o našich seniorov.

Na druhej strane som na mojich cestách videl veľa skvelých príkladov, ako je možné riešiť aj tie najvypuklejšie problémy. Bolo obdivuhodné vidieť, ako niektorí starostovia dokážu pracovať s rómskou komunitou. V skutočnosti nepoznám prakticky obec alebo mesto, kde by za pozitívnymi a dlhodobými výsledkami  vo vzťahu k Rómom nestál v prvom rade starosta alebo primátor.

Tiež ma veľmi potešili príklady efektívnejšieho poskytovania služieb obyvateľom, výbornej spolupráce s podnikateľmi či charitatívnymi organizáciami. A za týmto stojíte vy, pričom v mnohých prípadoch sa nemôžete ani oprieť o kvalitne pripravené zákony a podmienky, ale len o Vaše vlastné úsilie a snahu zlepšiť život našim občanom. Za to Vám patrí moja úcta a vďaka.

Vo svojom príhovore k občanom na Nový rok som povedal, že tento roku bude pre Slovensko čosi ako rokom pravdy. A mal som na mysli to, ako sa nám doma podarí vysporiadať s problémami alebo nedostatkami, ktoré máme objektívne a ktoré ľudia takto pociťujú. Želám Slovensku v tomto smere úspešný a užitočný rok. Pri mnohých týchto výzvach bude veľmi dôležitý práve váš hlas.

Viete, že neustále hovorím o školstve, v ktorom hráte mimoriadne dôležitú úlohu ako zriaďovatelia základných škôl. Myslím si, že tento rok bude rokom pravdy  o tom, čo z ambicióznych plánov sa podarí naozaj urobiť — a som presvedčený,  že veľmi dôležitý bude váš kritický a praktický hlas. Vo verejnej diskusii, ale najmä pri politickej podpore tých opatrení, ktoré naozaj dokážu vzdelávanie našich detí posunúť do 21. storočia.

Myslím si, že bude potrebné oveľa hlasnejšie a oveľa viac hovoriť nielen o nákladoch a finančných dlhoch v našom zdravotníctve, ale aj o inom veľkom dlhu voči pacientom na Slovensku — o primeranej kvalite a porovnateľnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch, bez ohľadu na to, kde človek žije.   Je to problém, o ktorom počúvam azda najviac, keď na mojich pracovných cestách diskutujem s vami, predstaviteľmi samosprávy, ale aj s vašimi obyvateľmi.

Vážené dámy, vážení páni,

myslím si, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvárať naozaj veľké a naozaj dôležité témy, ktoré nás spoločne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o zlepšení situácie v rómskych komunitách, o pomoci ľuďom v regiónoch, ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých,  nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok možností na kvalitný a plnohodnotný život.

Taký, aký si ľudia v modernej a v zásade ekonomicky prosperujúcej krajine skutočne zaslúžia. Viem, že ZMOS bude tak ako doteraz, veľmi aktívnym účastníkom takýchto diskusií. Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí dospieť aj k dobrým riešeniam.“