Prezident Kiska udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam

Prezident Kiska udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam

Prezident Andrej Kiska v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam.

„Je pre mňa obzvlášť veľkou poctou oceniť výnimočných ľudí za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu krajinu práve dnes, keď Slovenská republika oslavuje 25 rokov svojho vzniku.

Aj vďaka vám môže byť toto výročie existencie slobodného demokratického Slovenska oslavou profesionality a nevšedného nadania, prehliadkou silných osobných príkladov a vzorov pre náš všetkých.

Vďaka vám si dnes môžeme s hrdosťou pripomenúť, že aj v najhorších, najsmutnejších časoch našej modernej histórie sa našli hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľudia schopní konať dobro a nezištne pomáhať.

Som hrdý na to, že mám príležitosť reprezentovať Slovenskú republiku na tomto slávnostnom podujatí a v menej jej občanov Vám odovzdať najvyššie štátne ocenenia.

Zišli sme sa tu dnes, aby sme oslávili a ocenili vaše dielo, výsledky vašej práce, ktorou nám robíte radosť doma aj vo svete. Ale už po štvrtý raz s veľkým rešpektom využívam začiatok nového roka aj ako možnosť ukázať, kde môžeme hľadať skutočné korene úspechu našej krajiny. Bez toho, aby sme ich museli prikrášľovať silnými slovami.

Mojim zámerom je zdôrazniť, aké dôležité je zdieľať spoločné občianske hodnoty, podporovať tvorivosť a slobodu ducha, otvorenosť k novým myšlienkam, rešpektovať poctivú diskusiu o našej súčasnosti a pochopiť pravdu o našej minulosti.

Výber ocenených, výnimočné osobné a ľudské kvality týchto žien a mužov, sú vzácnou príležitosťou ukázať, čo naozaj trvalo obohacuje našu spoločnosť. Čo posilňuje našu súdržnosť, čo spája rôznorodých jednotlivcov do pevných komunít. Čo povzbudzuje zdravý a udržateľný rozvoj našej krajiny. Čo zvyšuje jej odolnosť a kultúrnosť. Vďaka čomu je náš život v Slovenskej republike lepší, krajší a hodnotnejší.

V novoročnom príhovore som dnes popoludní hovoril o tom, že 25-ročný príbeh Slovenskej republiky nebol ani dokonalý, ani priamočiary, ani jednoduchý. Ale zdôraznil som, že to vždy bol silný príbeh. Je to stále silný príbeh. A som presvedčený, že to bude silný príbeh úspešnej krajiny. Pretože je zložený z množstva vzácnych každodenných osobných príbehov poctivej práce, trpezlivej snahy o lepší život, vzájomnej pomoci a solidarity, i prekonávania veľkých prekážok. Ale tvoria ho aj príbehy nevšedného talentu rozdávať radosť iným. Jedinečné výkony, ktoré obohacujú celú našu spoločnosť. Príbehy veľkej odvahy, ktoré sú inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Dnes mám ako prezident Slovenskej republiky príležitosť oceniť 25 takýchto výnimočných životných príbehov.

Ešte stále oceňujeme ľudí, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu aj tých, ktorí sa vzopreli totalitnému komunistickému režimu. Ľudí, ktorí bojovali za našu budúcnosť a slobodu za cenu toho, že svoju budúcnosť ohrozili a svoju slobodu stratili. Oceňujeme ich z vďaky za to, čo pre nás urobili. Aj preto, aby sme si pripomenuli, aký vzácny a krehký je náš slobodný a pokojný život. Koľko odvahy, obetavosti i utrpenia je potrebných na porážku zla.

Oceňujeme však dnes aj výnimočné umelkyne a výnimočných umelcov. Ich dielo do našich životov prináša radosť, emocionálny zážitok, potešenie z krásy i múdrosti, ktorú je schopný vytvoriť ľudský um.

Je mi cťou oceniť zvedavosť a vášeň pre objavovanie nových vecí, javov a súvislostí. Snahu rozšíriť naše poznanie vedeckými metódami, ktoré si ctia pravdu, podporujú tvorivosť pri hľadaní nových riešení a hlad po nových vedomostiach. Dnes ako prezident Slovenskej republiky odovzdám vyznamenania za výnimočné individuálne vedecké výsledky. Ale ako spoločnosť nesmieme zabúdať na to, že naša schopnosť objavovať nepoznané závisí od toho, aké vzdelanie dostanú naše deti.

Oceňujeme dnes aj každodenné hrdinstvo ľudí, ktorí sa rozhodli naplniť svoj život pomocou druhým. Solidarita so slabými a chorými, ľuďmi, ktorí svoje problémy nedokážu riešiť sami, nie je iba prejavom individuálnej empatie a lásky k blížnemu. Je to základná podmienka dobrého fungovania akejkoľvek spoločnosti, ktorá ašpiruje na to, aby chránila ľudskú dôstojnosť a menila k lepšiemu život každého človeka.

Vzácne dámy, ctení páni,
ďakujem Vám v mene  všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorých dnes ako prezident zastupujem. Ďakujem vám za radosť, ktorú nám prinášate. Za hrdosť, ktorú môžeme za vás cítiť. Za poznanie, ktoré nám prinášate. Za inšpiráciu, ktorú sú pre nás vaše výnimočné činy a vaše výnimočné životné príbehy.“

MENOVYZNAMENANIEZÁSLUHY
Gabriela BeňačkováRad Bieleho dvojkríža II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, divadelného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Pavel PovinecPribinov kríž I. triedyza mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti jadrovej a environmentálnej fyziky
Otto ŠimkoRad Ľudovíta Štúra II. triedyza mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd
Marta KubišováRad Bieleho dvojkríža II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou
Rudolf Sloboda [in memoriam]Pribinov kríž I. triedyza mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry a divadla
Myrón MalýPribinov kríž I. triedyza mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva a liečebnej rehabilitácie
Fedor GálRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike
Marta LičkováRad Ľudovíta Štúra II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie v Slovenskej republike a o rozvoj prekladateľského umenia
Marián ČaučíkPribinov kríž II. triedyza mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
Ján Lazorík [in memoriam] Pribinov kríž II. triedyza mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudového umenia a folklóru
Juraj FlamikRad Ľudovíta Štúra II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie v Slovenskej republike
Mikuláš HubaRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a o ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike
Ilja Zeljenka [in memoriam] Rad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, umenia a hudobnej tvorby
Eva KováčováPribinov kríž II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti a prevencie zdravia
Vladimír JešinaRad Bieleho dvojkríža II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti filmového umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
László SzigetiRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj vydavateľskej činnosti
Robert MistríkPribinov kríž I. triedyza mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné výsledky v oblasti vedy, výskumu a inovácií
Alta VášováRad Ľudovíta Štúra II. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry a divadla
Petr PithartRad Bieleho dvojkríža II. triedyza mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou
Martin Milan ŠimečkaRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj žurnalistiky
Peter BreinerRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Zuzana KronerováRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a v oblasti kultúry, divadelného a filmového umenia a o šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Jozef Kroner [in memoriam] Pribinov kríž I. triedyza mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadelného a filmového umenia
Marika GombitováPribinov kríž I. triedyza mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti populárnej hudby
Alexander BröstlRad Ľudovíta Štúra I. triedyza mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva