Prezident Kiska vrátil novelu volebného zákona

Prezident Kiska vrátil novelu volebného zákona

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

Predmetnou novelou sa má obmedziť možnosť vyhlásenia doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy miest a obcí tak, že voľby by bolo možné vyhlásiť len do 31. októbra 2017, pričom riadne voľby sa majú uskutočniť až na jeseň 2018. V prípade nadobudnutia účinnosti schválenej novely by hrozilo, že orgány samosprávy miest a obcí (starostovia obcí a mestských častí, primátori miest, obecné, miestne a mestské zastupiteľstvá) nebudú pracovať v kompletnom zložení aj takmer deväť mesiacov, čo je v rozpore s platnou a účinnou zákonnou úpravou.

Hlava štátu považuje takéto obmedzenie konania doplňujúcich volieb za neopodstatnené a za obmedzujúce výkon aktívneho volebného práva i pasívneho volebného práva garantovaného čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky.

Z uvedeného dôvodu navrhuje, aby zákonodarný orgán pri opätovnom prerokovaní vypustil príslušné ustanovenie zo schváleného zákona.

Celý text vrátenia volebného zákona