Prezident Kiska vymenoval piatich nových sudcov

Spravodlivosť
Prezident Kiska vymenoval piatich nových sudcov

Prezident Andrej Kiska vymenoval v stredu v Prezidentskom paláci piatich sudcov bez časového obmedzenia:

„Dovoľte mi, najskôr, všetkým Vám srdečne zablahoželať – zložením sľubu ste sa stali sudkyňami a sudcami Slovenskej republiky. A ja vám všetkým želám, aby sa vám v tejto práci naozaj darilo. Pretože my všetci, občania tejto krajiny, si veľmi želáme a veľmi potrebujeme – aby sa vám naozaj darilo.

Aby ste rozhodovali rýchlo alebo v primeranom čase; aby všetky vaše budúce rozhodnutia niesli jasnú pečať zákonnosti, spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Pretože len ak budeme uplatňovať všetky tieto princípy vlády zákona – alebo, ak chcete, právneho štátu – len tak budeme môcť zastaviť vážny trend rastúcej nedôvery občanov v štát. Len vtedy budeme vedieť prinavrátiť vieru ľudí v to, že táto krajina a jej inštitúcie sú schopné riešiť ich životnú situáciu; v normálnom čase a na určenom mieste.

Viem, že všetci, čo pracujú v našom súdnictve, by si vedeli predstaviť aj lepšie podmienky pre svoju prácu; rovnako ako naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, lekári a zdravotné sestry, ale aj mnohé ďalšie dôležité profesie. Vidím však snahu súčasného vedenia ministerstva spravodlivosti a vrcholných súdnych inštitúcií, aby sa situácia stabilizovala – a zlepšovala.

Vstupujete do prostredia, ktoré má svoju zotrvačnosť a zažité postupy; do prostredia, ktoré však prechádza aj veľkou premenou, a ktoré čaká na ďalšie významné zmeny vo veciach, ktoré trápia našich občanov – pri exekúciách a v ich schopnosti a možnostiach splácať svoje záväzky riadne, načas, a pritom tak, aby mali reálnu možnosť sa zo zlej situácie, v ktorej sa ocitli, v súlade so zákonom aj dostať.

Preto by som chcel všetkých vás – ktorí ste súčasťou nastupujúcej generácie sudcov – vyzvať, aby ste každý z Vás, jednotlivo, robili dobré rozhodnutia. V prospech slušných a poctivých ľudí. S pokorou a zodpovednosťou voči výsadnému postaveniu, ktoré v demokratickom režime Slovenskej republiky máte; s pokorou a zodpovednosťou voči ľuďom našej republiky, ktorí Vám a celému súdnictvo takéto výsostné postavenie dali.

S otvorenosťou a ochotou hľadať dobré odpovede aj na možno nepríjemné otázky, ktoré však často oprávnene justícii na Slovensku kladieme. Aj preto, aby sme neprišli o vieru a nádej, že Slovensko je a musí zostať právny štát. A v tomto sa chceme na vás spoľahnúť.“

SUDCA/SUDKYŇAPÔSOBISKO
Vladimír GurkaOkresný súd Stará Ľubovňa
Katarína Muráriková Okresný súd Martin
Jana Škrabáková Okresný súd Piešťany
Zuzana Straňáková Okresný súd Piešťany
Katarína Šubjaková Okresný súd Malacky