Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezident ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky

Spravodlivosť

V týchto dňoch dostávam blahoprajné telegramy od zahraničných hláv štátov ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky. O to viac si uvedomujem, ako veľká časť našej spoločnosti vníma tento štátny sviatok viac formálne až nezainteresovane.

Prijatie ústavy, ktorá je zákon zákonov, je však v každej demokratickej spoločnosti takým významným a určujúcim počinom, že azda niet krajiny, kde by si takýto deň tak či onak nepripomínali.

Deň prijatia ústavy 1. september 1992 nebol dátumom vzniku Slovenskej republiky ako samostatného štátu, ale Ústava sa stala jeho zakladajúcim dokumentom a od prvého dňa jeho existencie bola rozhodujúcim štátoprávnym pilierom usporiadania našej republiky.

Prijatie Ústavy síce nevnímame ako porovnateľne slávny a chrabrý okamih v našich novodobých dejinách ako Slovenské národné povstanie, ktoré sme si pripomenuli len pár dní pred dnešným štátnym sviatkom; je však isté, že naša štátnosť vyjadrená v Ústave sa opiera aj o odvážny, emotívny, demokratický a v našej histórii o jedinečný odkaz Povstania.

Hoci výročie 17. novembra, ktoré si onedlho pripomenieme, vzbudí možno v spoločnosti silnejšie emócie než dnešný sviatok, demokratické ideály Novembra 1989 sa v skutočnosti premietli aj do Ústavy Slovenskej republiky. Ústava nám garantuje také hodnoty, akými sú základné práva a slobody, právny štát a parlamentná forma vlády.

Tieto garancie sú priamou výzvou, aby sme si každý deň uvedomovali, že základný zákon zaväzuje, a nielen na Deň Ústavy SR, každého, predovšetkým však ústavných činiteľov a ďalšie orgány verejnej moci.

Niet takého subjektu, ktorý má právo vyhnúť sa limitom, aké určuje Ústava, a konať svojvoľne, ignorujúc hodnoty a princípy, ktoré tento zákon zákonov vyjadruje.

K výkladu a používaniu Ústavy by sme mali pristupovať nielen v súlade s jej duchom, ale predovšetkým tak, aby Ústava bola v plnom rozsahu rešpektovaná v každom jednotlivom prípade, bez ohľadu na osobné, politické alebo skupinové ambície.

Skloniť sa pred majestátom Ústavy má povinnosť každý. Ale pre tých, ktorí sú zvolení alebo menovaní do ústavných funkcií to platí predovšetkým, pretože ich postavenie znamená najmä vyšší stupeň zodpovednosti za riadne uplatňovanie Ústavy. Vo vzťahu k Ústave by nás mali viesť pokora a zodpovednosť, aby každý, kto je povinný a oprávnený pracovať s textom Ústavy, konal aktívne a rozhodoval tak, ako to vyžaduje prospech štátu, celej spoločnosti a každého jednotlivca.

Ak sa náš vzťah k Ústave bude vyvíjať takýmto spôsobom, potom sa aj Deň Ústavy Slovenskej republiky stane spontánnou slávnosťou našej krajiny a jej obyvateľov.