Prezident menoval 30 profesorov: Tlačme na zvyšovanie kvality

Domáca politika
Prezident menoval 30 profesorov: Tlačme na zvyšovanie kvality

Prezident Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok v Prezidentskom paláci 30 profesorov a profesoriek vysokých škôl.

„Dovoľte mi zablahoželať vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobne, ale aj všetkým tým, ktorí vám na ceste k nemu pomáhali, podporovali vás a vytvárali vám potrebný priestor, čas a zázemie.

Dnes už našťastie na Slovensku nepotrebujeme viesť polemiky o tom, že je to práve kvalita vzdelávania, od materských škôl až po vysoké, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje budúcnosť našej krajiny. Ale nielen to.  Kvalitné vzdelávanie formuje aj to, aké hodnoty držia našu spoločnosť pohromade.

Aké pravidlá a normy správania považujeme za spravodlivé, a ako si vynucujeme ich dodržiavanie. A na akých spoločných cieľoch sa ako krajina vôbec dokážeme dohodnúť.

Vo všetkom tomto vnímam vašu úlohu, vážené panie profesorky a profesori, ako nezastupiteľnú. Aj od vás osobne závisí, čo a ako sa bude na našich vysokých školách vyučovať, aké kvalitné budú vedecké a výskumné výstupy našich univerzít. Oddnes je váš záväzok, vaša úloha v spoločnosti spojená s najvyšším vedecko-pedagogickým titulom, aký možno na Slovensku získať.

A práve v tejto súvislosti vás chcem požiadať, aby ste vytvárali neustály tlak na zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy a výskumu. Očakávam, že budete rovnako prísni na seba ako na svojich študentov. Všetci dobre poznáme nelichotivé — dovolím si povedať alarmujúce — porovnania výkonov slovenskej vedy so zahraničím.

Aj aktuálna spoločná správa ministerstiev financií a školstva o tom zreteľne hovorí. Mechanizmus dotácií pre vysoké školy nedokáže dostatočne rozlíšiť kvalitu výučby, motivuje ich k súťaži navyšovaním výkonov bez ohľadu na kvalitu. Slovenská veda, vrátane vysokoškolskej, zaostáva v porovnaní s inými vyspelými krajinami. Zato v nekvalitných, predátorských časopisoch, má druhý najvyšší podiel výstupov z krajín OECD.

Myslím si, že je spoločnou úlohou všetkých zodpovedných prijať nevyhnutné opatrenia proti týmto praktikám. Škodia nám dnes a sú veľmi škodlivé pre našu budúcnosť. Aj preto by som Vás chcel požiadať, aby ste na takéto konanie poukazovali: aby sa z neho nestalo pravidlo, či dokonca vzor správania sa pre ďalšie generácie slovenských študentov a vedcov.

Aj preto som zvedavý, ako vyhodnotí ministerstvo školstva nielen pripomienky k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ale aj k návrhom zákonov, ktoré majú vniesť do prostredia našich vysokých škôl viac peňazí i viac kvality. Som presvedčený, že proti tolerovaniu nekvality, proti financovaniu podpriemerných výsledkov z verejných zdrojov na slovenských vysokých školách sa musíme postaviť razantnejšie. Očakávam, že na rokovanie vlády a parlamentu predloží ministerstvo ambicióznejší návrh zmien.

Vážené panie profesorky a páni profesori, dovoľte mi na záver ešte raz zdôrazniť, že v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a výskum na Slovensku vnímam vašu úlohu ako nenahraditeľnú. A pri jej plnení vám želám veľa šťastia v osobnom živote, a dostatok energie, nápadov a trpezlivosti v pracovnom a akademickom živote.“

PROFESOR/PROFESORKAODBOR
doc. RNDr. Dr. Roman Aubrechtgeológia
doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.vnútorné choroby
doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.prekladateľstvo a tlmočníctvo
doc. Ing. Peter Brída, PhD.telekomunikácie
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.pediatria
doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD.spracovanie poľnohospodárskych produktov
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH.gynekológia a pôrodníctvo
doc. Ing. Pavol Findura, PhD.mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
doc. Ing. Pavol Galajda, CSc.telekomunikácie
doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.pedagogika
doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.farmaceutická chémia
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.aplikovaná matematika
doc. RNDr. Martin Kalina, CSc.aplikovaná matematika
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.sociálna antropológia
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.chirurgia
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.farmakológia
doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.agrobiotechnológie
doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.etika
doc. MUDr. Michal Mego, DrSc.onkológia
doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc.sociálna práca
doc. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.fyzikálna chémia
doc. Ing. Ján Piľa, PhD.motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.predškolská a elementárna pedagogika
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.občianske právo
doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.filmové umenie a multimédiá
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.mikrobiológia
doc. Ing. Michal Tomko, PhD.inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.priemyselné inžinierstvo
doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD.hygiena chovu zvierat a životné prostredie
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.pedagogika