Prezident menoval a povýšil generálov ozbrojených síl

Obrana a bezpečnosť
Prezident menoval a povýšil generálov ozbrojených síl

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok povýšil a vymenoval generálov Ozbrojených síl SR.

Do vojenskej hodnosti brigádny generál povýšil prezident Martina Michalka. Do vojenskej hodnosti brigádny generál povýšil Jaroslava Poláka. Do vojenskej hodnosti brigádneho generála vymenoval Petra Turského.
 
„Vaše dnešné vymenovanie je vyjadrením Vašej pripravenosti zastávať funkcie, na ktoré ste ustanovení, ale aj určite ocenením Vašej doterajšej práce pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Nielen ja, naši občania, ale aj ostatní vojaci oprávnene očakávame, že vážnosť vašej hodnosti potvrdíte príkladným správaním a plnením služobných povinností. Je veľmi dôležité, aby vo vás iní nachádzali vzor správania, autoritu, ale aj oporu. Chcel by som pri tejto príležitosti pripomenúť a zdôrazniť dve veci.

Som presvedčený, že služba v ozbrojených silách je nielen zamestnaním, a je nielen povolaním. Je poslaním slúžiť štátu – Slovenskej republike. Práve ozbrojené sily a vy, ich vysokí predstavitelia zabezpečujete pre občanov jednu z najdôležitejších úloh štátu. Bezpečnosť našich občanov.
 
Ich pocit bezpečia sa opiera o Vašu profesionálnu pripravenosť, o vašu morálku, o vašu ochotu spraviť v prospech našej krajiny skutočne všetko.
 
Druhá vec, na ktorú by som chcel poukázať – budete musieť, a budeme musieť spoločne dokazovať, že sme schopní a ochotní plniť si svoje povinnosti voči občanom tejto krajiny. Od vás generálov očakávam aj to, že budete aktívni aj v diskusii o tom, ako má naša armáda vyzerať.
 
Milan Rastislav Štefánik povedal, že tí, ktorí si myslia, že slobodu majú za nich vybojuje niekto iný, si ju nezaslúžia. Dovoľte mi to parafrázovať. Tí vojaci, ktorí si myslia, že lepšiu armádu za nich vybojuje niekto iný a sami sa do toho nezapoja – si lepšiu armádu nezaslúžia.
 
A preto právom od vás generálov očakávam nielen plnenie si povinností, ale zapojenie sa do diskusie, ktoré sa vedú z pohľadu ministerstva a vedenia armády.
 
K tomu všetkému Vám želám veľa energie, zdravia a úspechov.“

foto: tasr