Prezident nepodpísal zákony o pedagogických zamestnancoch a mimosporovom poriadku

Prezident Slovenskej republiky 17. apríla 2019 podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky:
 
Zákon z 2. apríla 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon z 2. apríla 2019,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.