Prezident: Nie je prekážka predložiť 18 kandidátov na ústavných sudcov

Spravodlivosť
Prezident: Nie je prekážka predložiť 18 kandidátov na ústavných sudcov

Andrej Kiska sa v utorok v Prezidentskom paláci vyjadril k voľbe sudcov Ústavného súdu SR.
 
„Ako iste viete, vo februári uplynie mandát 9 sudcom a sudkyniam Ústavného súdu. V dôsledku toho má národná rada za úlohu navrhnúť prezidentovi republiky na uvoľnené pozície 18 kandidátov. Pôjde o zásadnú obmenu. Menia sa dve tretiny sudcov. Voľba kandidátov  a  vymenovanie nových sudcov bude definovať charakter ústavného súdu na najbližších 12 rokov.
 
Ústavný súd je poslednou súdnou inštanciou na Slovensku, na ktorú sa môžu ľudia obrátiť, ak zlyhajú ostatné orgány verejnej moci. Rozhoduje tie najťažšie právne a spoločenské otázky, ktoré majú neraz politický rozmer. Je nesmierne dôležité, aby bol obsadený kvalitnými a čestnými sudcami a sudkyňami, ktorí budú zárukou nezávislého a nestranného rozhodovania.
 
Za dôveryhodný ústavný súd, za jasné pravidlá výberu sudcov bojujem od svojho zvolenia. Na to, že výber 18 kandidátov nemožno podceniť upozorňujem zodpovedných činiteľov od mája tohto roka. V tejto súvislosti som sa stretol s predstaviteľmi všetkých demokratických parlamentných strán. Osobne mi potvrdili, že nepochybujú o tom, že na Slovensku máme  viac ako 18 vhodných a plne spôsobilých kandidátov.
        
Je dôležité, aby voľba prebehla korektným spôsobom a tak ako sa to v slušných demokratických krajinách patrí. Aby bola výsledkom dialógu medzi odborníkmi a politikmi a aby reálne umožnila zapojiť sa všetkým, ktorí na to majú zo zákona právo. Na základe rozhodnutia predsedu parlamentu je možné predkladať návrhy na kandidátov do 7. januára. To je dostatočný čas na aj rokovania aj na dohody.
 
Požadovaná úroveň ústavných sudcov a sudkýň nie je len zodpovednosťou politikov. Zákon dáva možnosť predkladať návrhy aj profesijným komorám, univerzitám, verejnej ochrankyni práv či vrcholným predstaviteľom súdnej moci.
 
Postupne som sa stretol s viacerými z nich. Minulý týždeň to boli zástupcovia právnických komôr, vysokých škôl a vedeckých inštitúcií, dnes som prijal predsedníčku Súdnej rady, Najvyššieho súdu aj Verejnú ochrankyňu práv.
        
Povzbudil som ich k tomu, aby k možnosti nominovať pristupovali zodpovedne, aby hľadeli na odbornosť, charakter navrhovaných kolegov a kolegýň — na to, ako sa prejavovali v doterajšom osobnom i profesionálnom živote. Pretože aj pri výbere nového obsadenia ústavného súdu platí známa pravda, že ak chceme spoločne dosiahnuť dobrý výsledok, musí byť správne zapnutý už prvý gombík.
 
Aj tieto stretnutia potvrdili to, čo hovorím od začiatku — na Slovensku máme dostatok kvalitných a čestných právnikov a právničiek vo všetkých možných profesiách. Ak niekto tvrdí opak, tak jeho záujmom nie je kvalitný a stabilizovaný ústavný súd. Pokladám za nevhodné, aby v tejto situácii akýkoľvek politik hovoril o tom, že sa voľba kandidátov nestihne.
        
Parlament má ústavnú povinnosť konať tak, aby ústavný súd nezostal paralyzovaný. Mal a má na to ešte dosť priestoru. Neexistuje ospravedlniteľná prekážka, ktorá by bránila tomu, aby parlament predložil návrhy 18 kandidátov, z ktorých by som ako prezident vo februári 2019 menoval 9 ústavných sudcov a sudkýň.

Dnes chcem tiež povzbudiť všetkých, ktorí nad kandidatúrou uvažujú, ale možno stále váhajú. Slovensko potrebuje, aby sa schopní ľudia stali ochotnými a aby voľba ústavných sudcov prebiehala spomedzi tých, ktorí na ústavný súd patria.
 
Na dnešných prijatiach aj na rokovaniach minulý týždeň som všetkých prítomných uistil a chcem uistiť aj verejnosť, že pri mojom rozhodovaní budem uplatňovať jediné kritérium — tým je nespochybniteľná odborná autorita a morálna integrita navrhnutých kandidátov. V tomto duchu bude vystupovať aj môj zástupca na verejnom vypočutí vo výbore národnej rady.
        
Obsadzovanie ústavného súdu je príležitosť pre všetkých zodpovedných ústavných činiteľov ukázať verejnosti úprimný záujem pokúsiť sa vrátiť dôveru ľudí v spravodlivosť a v štát. Je našou povinnosťou urobiť správnu vec a túto príležitosť využiť.“