Prezident odovzdal Hanne Suchockej cenu sv. Vojtecha

Prezident odovzdal Hanne Suchockej cenu sv. Vojtecha

Prezident Andrej Kiska odovzdal na Bratislavskom hrade Medzinárodnú cenu sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe profesorke Hanne Suchockej, bývalej poľskej premiérke, ministerke spravodlivosti, generálnej prokurátorke a veľvyslankyni Poľskej republiky pri Svätej stolici.

Cenu udelila Nadácia sv. Vojtecha za politické a diplomatické pôsobenie Hany Suchockej v Európe. Suchocká sa výrazne zasadzuje o prehlbovanie európskej integrácie. Ako prvá žena v pozícii predsedníčky vlády Poľska (1992-1993) presadzovala liberalizáciu hospodárstva a zmenu politickej kultúry krajiny podľa európskeho vzoru.

Slávnostné laudatio na odovzdávaní ceny predniesol knieža Karel Schwarzenberg, bývalý minister zahraničných vecí Českej republiky.