Prezident odovzdal zapožičané zástavy

Obrana a bezpečnosť
Prezident odovzdal zapožičané zástavy

Andrej Kiska osobne odovzdal v utorok v Prezidentskom paláci zapožičané bojové zástavy veliteľovi vojenského útvaru - ženijnému práporu Sereď a veliteľovi vojenského zväzku - protilietadlovej raketovej brigáde Nitra.

Svedkom ceremoniálu bolo okrem päťsto vojakov nastúpených v záhrade aj množstvo ľudí z radov verejnosti.

Historicky prvý krát odovzdal prezident Slovenskej republiky zástavy veliteľom osobne.

Vojenské zástavy sú neodmysliteľnou súčasťou výstroja armády od najstarších čias po súčasnosť a Ozbrojené sily Slovenskej republiky v tejto tradícii chcú pokračovať.

„Pre túto chvíľu odovzdania zapožičaných bojových zástav — v roku stého výročia vzniku Československej republiky — chcem pripomenúť slová T. G. Masaryka, ktoré povedal v septembri 1921 pri návšteve Bratislavy: „Mier nie je dokonalým dielom. Každé ľudské dielo je nedokonalé“.

Odvtedy prešlo storočie a ako prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ ozbrojených síl potvrdzujem, že ani dnes, žiaľ, mier stále nie je dokonalým dielom. Ale je úlohou nás, ústavných činiteľov a politikov, aby sme sa svojím konaním snažili k dokonalosti tohto mimoriadne cenného diela aspoň priblížiť.             

Na podporu tohto nášho politického úsilia je úlohou ozbrojených síl Slovenskej republiky, aby ste si svoje povinnosti profesionálnych vojakov a profesionálnych vojačiek plnili s nasadením tak, ako vás k tomu zaväzuje vojenská prísaha. Aby ste bránili našu slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

Dnešné odovzdanie zapožičaných bojových zástav je pre mňa nielen začiatkom budovania novej vojenskej tradície, ale najmä prejavom rešpektu k vašej práci, symbolom hrdosti vojakov a vojačiek ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

K zapožičaniu bojových zástav Vám — vojaci a vojačky Protilietadlovej raketovej brigády Nitra a Ženijného práporu Sereď — srdečne blahoželám.“