Prezident odvolal 10 sudcov vo veku nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal 10 sudcov vo veku nad 65 rokov

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu ďalších desiatich sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

SUDCA/SUDKYŇADÁTUM
Martina Mišovičová7. 7. 2017
Viera Schubertová7. 7. 2017
Božena Sukupčáková7. 7. 2017
Zdenka Zamecová7. 7. 2017
Lýdia Mendelová10. 7. 2017
Jozef Mészáros10. 7. 2017
Jarmila Jurkovičová12. 7. 2017
Juraj Florovič17. 7. 2017
Juraj Seman1. 8. 2017
Ľubomír Dobrík3. 8. 2017