Prezident odvolal 5 sudcov vo veku nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal 5 sudcov vo veku nad 65 rokov

Prezident Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu ďalších piatich sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Funkcia sudcu zanikla nasledujúcim sudcom:

DÁTUMSUDCA/SUDKYŇA
16. mája 2016Mária Hušeková
20. mája 2016Štefan Nagy
23. mája 2016Štefan Precechtel
25. mája 2016Helena Buchová
27. mája 2016Kazimíra Hallová