Prezident odvolal 7 sudcov vo veku nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal 7 sudcov vo veku nad 65 rokov

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Funkcia sudcu zanikla nasledujúcim sudcom:

8. decembra 2017 - František Berec
12. decembra 2017 - Elena Šuríková
15. decembra 2017 - Ferdinand Zimmermann
22. decembra 2017 - Ján Gallo
27. decembra 2017 - Milan Gylánik
29. decembra 2017 - Stanislava Marková
2. januára 2018 - Marián Kusý