Prezident odvolal na návrh Súdnej rady 12 sudcov nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal na návrh Súdnej rady 12 sudcov nad 65 rokov

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu dvanásť sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

Funkcia sudcu zanikla nasledujúcim sudcom:
9. mája 2019:
JUDr. Monike Blahutiakovej
JUDr. Igorovi Burgerovi
JUDr. Valérii Píšovej
JUDr. Anne Savkovej
Mgr. Kristíne Valkovej

10. mája 2019:
JUDr. Milanovi Deákovi
JUDr. Eve Kősegiovej
JUDr. Jurajovi Mihálovi
Mgr. Anne Móroczovej
JUDr. Daniele Šramelovej

14. mája 2019:
JUDr. Miroslavovi Čížovi

17. mája 2019:
JUDr. Milade Dzuroškovej