Prezident odvolal ôsmich sudcov vo veku nad 65 rokov

Spravodlivosť
Prezident odvolal ôsmich sudcov vo veku nad 65 rokov

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu ôsmich sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov.

DÁTUM ZÁNIKU FUNKCIEMENO
9. septembra 2016JUDr. Mária Piusová
12. septembra 2016JUDr. Emília Zimová
14. septembra 2016JUDr. Júlia Horská
26. septembra 2016JUDr. Peter Pospech
29. septembra 2016JUDr. Stanislava Bezáková
30. septembra 2016JUDr. Eva Babiaková, CSc.
1. októbra 2016JUDr. Mária Šramková
4. októbra 2016Juraj Krupa